Skanska v České Republice
c

Práce na 2. koleji trati Brno - Zastávka jedou naplno

Tisková zpráva 10.03.2021 10:00 CET

I přes nelehkou situaci a nutnost dodržování přísných protiepidemických opatření se na trati západně od Brna pracuje naplno. Vznikají nové mosty, podchody a nástupiště, pracovníci sdružení Skanska a Elektrizace železnic také pokračují v přípravách na zdvoukolejnění počátku tratě od Střelic do Zastávky. První etapa dlouho očekávaného projektu elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna by měla být dokončena v listopadu 2022. Denně se na stavbě pohybuje 70 až 100 dělníků, strojníků a řidičů.

Brno-Zastávka - WIDE

Pracuje se především na mostních objektech: došlo k demolici druhé poloviny starého cihelného mostu v Ostopovicích a ve Starém Lískovci a Střelicích se staví nový podchod. Byly zbudovány přibližně dvě třetiny základů pro trakční podpěry a snesen starý kolejový rošt. Pracuje se na odvodnění a sanaci železničního spodku v celé délce trasy.

V železniční stanici Střelice byla úspěšně odstraněna stará ocelová lávka pro pěší, která vedla nad tratí. „Díky výborné koordinaci prací a vysokému pracovnímu nasazení mostařů se podařilo lávku snést během jediné noční výluky. Před zahájením prací jsme lávku ukotvili autojeřábem a spoje všech částí rozdělili pro lepší manipulaci s jednotlivými segmenty lávky. Pomocí autojeřábu 130 t pak odborníci snesli jedno středové a dvě krajní pole a dva podpěrné pilíře lávky, která pochází ze začátku 20. století,“ popsal noční práce projektový manažer společnosti Skanska Ondřej Zedník s tím, že torzo lávky je nyní deponováno v obci Střelice a zvažuje se její další využití. Autobusová zastávka a přístup k vlaku pro pěší se přesunul blíže ke křižovatce s ulicí Nádražní, aby se situace pro obyvatele cestující vlakem komplikovala co nejméně. Nová lávka bude zprovozněna v druhé polovině září. Aby mohlo být provedeno zdvoukolejnění části úseku Střelice – Tetčice, pokračují v místě odtěženého svahu práce na jeho sanaci a zajištění pomocí kombinace georohoží a ocelových sítí, kotev, opěrných stěn a gabionů.

Předpokládá se, že ke konci letošního roku bude trať Brno-Zastávka u Brna elektrifikovaná v úseku do Střelic. „I přes všechny složitosti, které přináší pandemie a opatření s ní související, se nám prozatím daří dodržovat harmonogram prací. Pevně věříme, že letošní etapa půjde podle plánu, což znamená, že v létě dokončíme 2. traťovou kolej včetně všech propustků a mostů a ke konci roku budou hotová nástupiště včetně dvou nových zastávek Starý Lískovec a Ostopovice,“ uvedl Ondřej Zedník. Po dokončení projektu budou v železniční stanici Střelice nové všechny staniční koleje, funkční nový moderní podchod a také lávka pro pěší. Část úseku Střelice – Tetčice v délce zhruba 0,8 km bude zdvoukolejněna a všechny železniční přejezdy na trase opatřeny výstražníky a závorami pro zajištění bezpečnosti chodců a ostatních účastníků dopravy.

„Na ukončenou I. etapu elektrizace do Střelic naváže plynule zahájení i druhé etapy a to elektrizací a zdvoukolejněním úseku Střelice – Zastávka u Brna, kde Správa železnic v letošním roce zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby, stavební povolení a v letech 2022-2023 bude probíhat vlastní realizace stavebních prací,“ uvedl za investora ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák.

Trať bude v budoucnu elektrifikována střídavou trakcí, což umožní využívání moderních vlakových jednotek a ekologičtější provoz. S ohledem na použití bezstykové koleje bude také snížen vznik vibrací a hluk od projíždějících vlaků.

Kontakt: Petra Havrlantová Mgr., Specialista komunikace