Skanska v České Republice
c

Na brownfieldu u Trojského mostu postaví Skanska nové centrum pražských Holešovic.

Tisková zpráva 11.02.2021 8:00 CET

Port7 promění bývalou průmyslovou zónu u Trojského mostu v nové centrum pražských Holešovic. Podle architektonického návrhu studia DAM.architekti zde vyrostou 3 administrativní budovy, které po svém plánovaném dokončení ve druhém čtvrtletí roku 2023 nabídnou celkem 35 000 m2 prvotřídních kancelářských a maloobchodních ploch. Mezi jednotlivými budovami vznikne piazza Port7 s obchody, restauracemi, kavárnami, bistry a provozovnami drobných služeb. Součástí projektu bude velký veřejný prostor. Parkově upravená zeleň s promenádou podél řeky bude sloužit k odpočinku, procházkám a setkávání s přáteli. Novou holešovickou náplavku s cyklostezkou, hřištěm a přístavištěm pro malé lodě ocení milovníci nejrůznějších sportů.

Port7

V první, nyní zahajované fázi, vyroste budova o pronajímatelné ploše téměř 28 000 m2. Zároveň developer investuje do výstavby podzemních podlaží pro fázi následující.

 

Výstavbou projektu Port7 se vracíme do Holešovic, kde jsme před třemi lety dokončili oceňovanou kancelářskou budovu Visionary. Této lokalitě dlouhodobě věříme a sázíme na její potenciál. Velmi si vážíme spolupráce s městskou částí, která tento rozvoj podporuje. V rámci našeho projektu Port7 vytvoříme nejen kvalitní kanceláře, obchody a služby, ale také dvouhektarový veřejný prostor plný zeleně, s promenádou podél řeky, příjemným posezením a řadou sportovišť. Nová náplavka přitáhne pozornost jak našich budoucích nájemců, tak obyvatel Holešovic a ostatních čtvrtí,” říká Martin Machů, manažer projektu Port7 ve společnosti Skanska.   

“Brownfield mezi řekou a nádražím bereme jako náročnou výzvu, ale s podobnými projekty máme řadu zkušeností. Do našeho portfolia přibude další udržitelná budova a uděláme vše proto, aby vliv stavby na okolí byl co nejmenší. Tady doslova platí, že stavíme prostředí, ve kterém bychom sami chtěli žít.“ říká prezident Skanska Central Europe Michal Jurka.


Port7 jako architektonický a urbanistický celek     

 

Port7 vyrůstá v blízkosti holešovického nádraží, které je významným uzlem městské, příměstské i mezinárodní dopravy. Těsně podél železniční trati vyroste největší budova E, která tvoří páteřní osu projektu a nabídne celkem téměř 28 000 m2. Na ni pak navazují dvě budovy A (4 200 m2) a D (3 700 m2) orientované směrem k Vltavě.

 

Budovy jsou navzájem v různých úhlech pootočené, budou plně prosklené a s okny od podlahy ke stropu. Prosklená fasáda je navržena s důrazem na splnění vynikajících tepelně-akustických parametrů se současným zajištěním velkého poměru prosklení, které poskytne krásné výhledy na řeku a nedalekou Troju. Ty si budou moci nájemci budovy užít také z mnoha teras, kterých je dohromady 1 000 m2. Terasy na věžích budou tematicky laděné pro práci, sport a relaxaci. Některé budou přístupné všem nájemcům a některé budou exkluzivně nabízeny pro privátní využití jednomu nájemci,“ říká Martin Machů, manažer projektu Port7. 

 

Mezi budovami vznikne piazza Port7, která je koncipována jako centrum služeb. Nájemci a návštěvníci projektu Port7 zde najdou kavárny, bistra, kadeřnictví, fitness centrum, obchod s potravinami i lékárnu.    

 

Součástí projektu Port7 je rovněž nový veřejný prostor. Na ploše 2 hektarů Skanska vybuduje nový veřejný park s promenádou, lavičkami, cyklostezkou a různými sportovišti. Na vltavském břehu vznikne přístaviště pro malé lodě a čluny.  

 

Port7 stavíme jak pro naše nájemce, tak pro obyvatele Prahy. Kvalitní veřejný prostor je jeho důležitou součástí, a proto maximum péče budeme věnovat zeleni, drobnému městskému mobiliáři, atraktivní gastronomické nabídce a možnosti sportovního vyžití. Chceme, aby se náplavka v Holešovicích stala stejným pojmem jako ta v centru města,“ dodává Martin Machů.  

 

Udržitelný Port7

 

Port7 je navržen jako vysoce udržitelná budova, která v průběhu výstavby a následného provozu šetří a napomáhá životnímu prostředí a efektivně snižuje například spotřebu energií a pitné vody (až o 50 %). V rámci přípravných a zemních prací na projektu Port7 dochází k vyčištění celého rozsáhlého brownfieldu a odstranění původní ekologické zátěže. V rámci projektu bude zachytávána dešťová voda, jež bude využívána k zalévání zeleně.

Též budou podporovány alternativní způsoby dopravy. V podzemním parkingu budou kolárny se sprchami a ručníkovým servisem pro cyklisty. V jednání jsou dobíjecí místa pro elektromobily a elektrokola. Port7 cílí na nejvyšší mezinárodní environmentální certifikaci LEED Platinum pro Shell & Core v nejnovější verzi 4 (4.1).

 

Kvalitní interiéry v Port7

 

Port7 je navržen a staví se tak, aby splnil kritéria mezinárodního certifikátu WELL, který hodnotí vnitřní prostory z pohledu jejich uživatelů. Čistotu a vysokou kvalitu vzduchu v kancelářích zajistí jedny z nejúčinnějších filtrů na trhu. Velká pozornost bude věnována přístupu a vyváženosti denního světla. Veškeré zabudované materiály budou přísně kontrolovány pro obsah těkavých organických látek. Interiér má vybízet k aktivnímu pohybu, a tak budou v Port7 nejen standardní výtahy, ale také atraktivní schodiště ve společných částech budovy. V rámci projektu se počítá s řadou relaxačních prostor – na střešních terasách, mezi jednotlivými budovami a v kultivovaném prostředí vltavské náplavky.

 

Bezpečné a zdraví prospěšné pracovní prostředí v Port7

 

V souvislosti s pandemií Covid-19 Skanska ve spolupráci s epidemiology, architekty a designery připravila kancelářský koncept Care for Life. Jde o soubor opatření, jejichž cílem je zajistit nájemcům a návštěvníkům budovy co největší komfort a zdravé prostředí, a to i na neviditelné mikrobiální úrovni. Součástí jsou zařízení umožňující bezkontaktní pohyb po budově, podrobné plány pro dezinfekci povrchů, nadstandardní kontrola kvality vzduchu a poradenství ohledně členění jednotlivých kanceláří. Jednotlivé budovy Port7 navíc projdou rozšířenou certifikací WELL Health-Safety Rating, který se zaměřuje právě na hodnocení budovy z pohledu jejího bezpečí v rámci šíření nakažlivých nemocí ve spolupráci s facility managementem budovy.   

 

Port7 jako chytrá budova 

 

Skanska pro Port7 využije svůj unikátní systém Connected by Skanska, který nájemcům, návštěvníkům a správcům zjednodušuje denní užívání budovy. Tato unikátní platforma spojuje nejen chytré technologie, ale především lidi a jejich pracovní prostředí.

 

Software zahrnuje mobilní aplikaci pro běžné uživatele (zaměstnance firem, které budou v Port7 sídlit) a webový portál pro nájemce a správu budovy. Pomocí Connected by Skanska bude možné bezkontaktně zaparkovat, vstoupit do budovy a kanceláře či objednávat služby virtuální recepce.

 

Port7 v číslech

 

Zahájení výstavby

2/2021

Plánované dokončení výstavby

Q2/2023

Počet stavěných budov / věží

3 / 5

Kancelářské plochy

31 000 m2

Maloobchodní plochy

4 000 m2

  

Přílohy: vizualizace Port7, © Archiv Skanska

  

Kontakt:

Petra Machartová, Corporate Marketing Manager – Commercial Development

tel.: +420 603 587 928

e-mail: Contact