Skanska v České Republice
c

Kancelářská budova Parkview získala certifikát WELL Health-Safety Rating hodnotící zdravé a bezpečné prostředí

Tisková zpráva 01.02.2021 13:00 CET

Skanska, přední evropská developerská a stavební společnost, získala certifikát zdravého a bezpečného prostředí WELL Health-Safety Rating pro osm svých nemovitostí ve střední a východní Evropě, mimo jiné pro pražskou kancelářskou budovu Parkview. Skanska se stala prvním developerem kancelářských budov v regionu CEE, který splnil nové požadavky International WELL Building Institute. Skanska chce podpořit své nájemce k návratu do firemních kanceláří a hodlá proto certifikovat všechny své nemovitosti z hlediska zdraví a bezpečnosti.

parkview

Skanska zavedla na všech svých osmi projektech změny a pravidla, díky kterým je jejich pracovní prostředí maximálně bezpečné. Jednou z nich je i kancelářská budova Parkview, která byla v loňském roce dokončena na pražské Pankráci. 

 

"Zaměřili jsme se na bezpečnost a zohlednili požadavky našich nájemců.  Na základě toho jsme pro Parkview připravili několik komplexních opatření a postupů, které jsme následně zavedli do praxe. Jednalo se o zajištění nejvyšší čistoty vzduchu, omezení dotyku lidských rukou, zpracovali jsme sanitační a dezinfekční plány, vzdělávali jak nájemce, tak správu budovy ohledně možnosti šíření viru,“ říká Eva Nykodymová, manažerka pro udržitelnost komerčního developmentu Skanska v České republice.

Bezpečnostní opatření a aktivity, které byly implementovány, vytvářejí vhodné podmínky pro dodržování správných pravidel společenského odstupu a přispívají k tomu, aby lidé zůstali zdraví a v bezpečí.

 

Mezinárodní organizace WELL Building Institute potvrdila, že 8 budov společnosti Skanska úspěšně splnilo požadavky nového hodnocení WELL Health&Safety Rating. Jde o tyto projekty:

  • Budova Parkview v Praze (Česká republika)
  • První fáze projektu Equilibrium v Bukurešti (Rumunsko)
  • Druhá fáze projektu Campus v Bukurešti (Rumunsko)
  • První fáze projektu Centrum Południe ve Wroclawi (Polsko)
  • První fáze projektu Wave v Gdaňsku (Polsko)
  • Druhá fáze projektu Spark ve Varšavě (Polsko)
  • Dvě budovy projektu Brama Miasta v Lodži (Polsko)

 

Celková kancelářská plocha certifikovaných projektů činí cca 162 000 m2 a u projektů se kromě jiného posuzovaly postupy při čištění a sanitaci, programy připravenosti na nouzové situace a řízení kvality vzduchu a vody. Tyto parametry jsou rovněž součástí nové nabídky společnosti Skanska s názvem „Care for Life Office Concept“, která zahrnuje doporučení a konzultační služby ve spojení s novými hygienickými, bezpečnostními protokoly, úpravu stávajících technologií v budovách společnosti Skanska a úpravu rozvržení pracovního prostoru (space planning).

 

„V době pandemie chce Skanska jako developer zajistit zdraví a bezpečnost lidí v našich kancelářských budovách. Bez ohledu na současnou situaci hrají kanceláře obrovskou roli ve vytváření organizačních kultur, navazování spolupráce a upevňování vztahů mezi zaměstnanci nebo týmy. Inovativní a bezdotykové technologie, které se v průběhu let staly standardem na našich trzích, jsme zaváděli dlouho před vypuknutím pandemie,” uvádí Jacob Møller-Nielsen, výkonný viceprezident Center of Excellence komerčního developmentu Skanska ve střední a východní Evropě. „Jsme hrdí na to, že osm našich kancelářských projektů získalo WELL Health & Safety Rating. Nejenže to ukazuje na vysokou kvalitu našich prostor, ale také to potvrzuje naši konzistenci a skutečnost, že řešení,

která jsme doposud přijímali, byla vytvořena tak, aby reagovala na současnou pandemickou situaci, a dokážou splnit požadavky našich nájemců a jejich zaměstnanců“, dodává Jacob Møller-Nielsen.

 

„Gratulujeme společnosti Skanska k získání certifikátu zdravého a bezpečného prostředí WELL pro osm jejich kancelářských nemovitostí ve střední a východní Evropě a k tomu, že se zařadila mezi lídry, kteří si jako svou prioritu stanovili zdraví a bezpečnost svých nájemců. Skanska ve střední a východní Evropě implementovala důležitá provozní opatření, opírající se o vědecké důkazy, které podpoří jejich zaměstnance a nájemce v návratu do firemních kanceláří,“ říká Rachel Hodgdonová, prezidentka a výkonná ředitelka organizace International WELL Building Institute (IWBI).

 

„Kromě certifikátu zdravého a bezpečného prostředí WELL získala budova Parkview také certifikát LEED Platinum a před nedávnem ji koupila společnost Deka Immobilien, přední evropská společnost zabývající se investicemi do nemovitostí a správou majetku. Tyto úspěchy ukazují na to, že dokážeme naplňovat náš cíl, kterým je výstavba vyspělých projektů šetrných k životnímu prostředí a projektovaných pro lidi, kteří v nich pracují, a zároveň v této oblasti dlouhodobě udržitelně podnikat,” uvádí Alexandra Tomášková, výkonná viceprezidentka společnosti Skanska pro development komerčních nemovitostí v Maďarsku a České republice.

 

WELL Health&Safety Rating je certifikát vydávaný na základě zjištěných poznatků a ověřený nezávislou stranou. Je určen pro nové a stávající budovy a provozovny a klade důraz na postupy, protokoly preventivní údržbu, angažovanost investorů a plány pro nouzové situace. Jeho úkolem je podpořit vlastníky a provozovatele v přijímání nezbytných kroků k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti jejich nájemců, návštěvníků a dalších investorů. WELL Health-Safety Rating je vodítkem pro přípravu interiéru na opětovné otevření v době po pandemii onemocnění COVID-19 a pomůže zvýšit důvěru v návrat do firemního pracovního prostředí. Hlavním cílem tohoto certifikátu je připravit společnosti na potenciální nouzové situace tak, aby dokázali rychle a efektivně své prostory zase znovu otevřít. „Jednou z klíčových hodnot společnosti Skanska je „respekt k životu“. Získáním certifikátu WELL Health&Safety Rating chceme přispět k vytvoření bezpečného pracoviště a minimalizovat riziko onemocnění. Jako lídr na trhu chceme ostatním z našeho odvětví ukázat, že práce v kanceláři je možná i v podmínkách, kterým aktuálně čelíme,“ doplňuje Jacob Møller-Nielsen.