Skanska v České Republice
c

Nový most a opravená silnice zvýší komfort jízdy a bezpečnost řidičů

Tisková zpráva 15.10.2020 15:30 CET

Silnice Benátky nad Jizerou – Předměřice s mostem přes dálnici D10 bude přehlednější a bezpečnější. Rekonstrukci 2,5 km dlouhého úseku a stavbu nového mostu zvládla Skanska během sedmi měsíců, provoz na dálnici byl přitom uzavřen na jedinou noc. Nový most umožní průjezd vozidel s vyšší tonáží, zlepší se také komfort jízdy. Při opravě silnice navíc experti Skanska využili i recyklovaný materiál odfrézovaný přímo z původní vozovky.

Nový most_HD

„Tuto stavbu považuji nejen za důležitý prvek v kvalitě a bezpečnosti autodopravy pro obyvatele Benátek nad Jizerou a sousedních obcí, ale také za kvalitní alternativu v případě dopravních komplikací na D10,“ uvedl starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl. Jak dodal, velmi si cení skutečnosti, že byla stavba dokončena téměř dva měsíce před stanoveným termínem a podstatně dřív tak uleví komplikované dopravní situaci ve městě. „Společnost Skanska tu odvedla dobrou práci a posunula Benátsko zase o něco blíže vyspělým západoevropským regionům, což je cílem vedení našeho města už několik desetiletí. Za to zhotoviteli patří naše poděkování,“ dodal starosta Bendl. 

Dřívější dokončení stavby kvitoval i zástupce investora, náměstek pro oblast investic KSUS Středočeského kraje Aleš Čermák: „Jsme velmi rádi, že byl projekt dokončen tak brzy i vzhledem k tomu, jaký se očekává vývoj počasí. Zároveň dříve pominulo omezení pro občany, které s sebou stavba vždy přináší. S výsledkem jsme spokojeni. Je to v krátké době už třetí projekt se stavební společností Skanska, při kterém se potvrdila velmi dobrá spolupráce.“

Projekt zahrnoval opravu silnice II/610 délky 2,5 km a rekonstrukci mostu ev. č. 610-021a přes D10. „Původní vozovku jsme odfrézovali a v délce cca 1,5 kilometru použili recyklaci podkladních vrstev za studena, tedy velmi rychlou a kvalitní technologii. Ve zhruba stometrovém úseku před a za mostem byla vyměněna kompletně celá vozovka a v celé trase položeny nové asfaltové vrstvy, včetně výměny záchytných systémů a stálého dopravního značení,“ popsal hlavní stavbyvedoucí společnosti Skanska Jiří Červenka. Rekonstrukce mostu spočívala v demolici původního provedené při celkové uzavírce dálnice D10 a ve výstavbě nového mostu, včetně založení. Nosnou konstrukci tvoří z části atypické železobetonové prefabrikované nosníky, které se vyráběly přímo na stavbě, z části je monolitická.

Projekt byl náročný především z hlediska prací prováděných přímo na provozovanou dálnicí D10. „Nebylo jednoduché koordinovat práce dle pevně daných termínů omezení na dálnici tak, aby vliv stavby na veřejnost byl co nejmenší a zároveň byla zajištěna bezpečnost s plynulostí prací na stavbě,“ shrnul stavbyvedoucí Červenka s tím, že k urychlení termínu zprovoznění vedla výborná spolupráce všech zúčastněných subjektů – zhotovitele, investora, technického dozoru stavby a ŘSD a zároveň perfektní plánování stavby ze strany projektového týmu.

Název: II/610 Benátky nad Jizerou, most ev. č. 610-021a přes D10

Investor: Středočeský kraj

Zhotovitel: Skanska a.s.

Zahájení: 03/2020

Dokončení: 10/2020

Cena: 71,5 mil. Kč bez DPH