Skanska v České Republice
c

Unikátní technologie na D52: Asfaltový povrch odpočívky pokryla tenká vrstva betonu, zabrání to „kolejím“ a „roletám“

Tisková zpráva 23.09.2020 15:00 CET

Řidiči si už nemusí ničit auta na teplem a těžkou dopravou zvlněném asfaltovém povrchu. Zabrání tomu v ČR poprvé použitá technologie opravy pomocí tenké betonové vrstvy Whitetopping, kterou specialisté Skanska v těchto dnech dokončují na levé odpočívce dálnice D52 u Rajhradu. Použita zde byla i nově v ČR vyvinutá asfaltová směs ResiSkan, která je vysoce odolná proti tvorbě trvalých deformací a vzniku mrazových trhlin.

20200923_140203

Whitetopping je špičková technologie využívaná především v USA a některých evropských zemích. Jde o opravy vozovek pomocí tenké betonové vrstvy,
kdy se po částečném odfrézování využívá stávající asfaltová vrstva společně s novou betonovou vrstvou jako dvouvrstvý kompozit.
„Tato technologie těží z výhodných vlastností obou materiálů a je tedy efektivnějším
a ekologičtějším řešením ve srovnání s kompletním odstraněním vozovkových vrstev. Vhodná je hlavně tam, kde se počítá se stáním nebo pomalou jízdou těžkých nákladních vozidel. Investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR plně podporuje využití této špičkové technologie a rozhodlo se proto Whitetopping pilotně vyzkoušet právě
na odpočívce Rajhrad,“
říká vedoucí technického rozvoje a inovací společnosti Skanska Bohuslav Slánský.
Součástí projektu je i monitoring stavu opravy, na kterém Skanska spolupracuje s ČVUT v Praze. Získaná data pomohou vyhodnotit funkčnost této inovativní technologie.

Na levé odpočívce Rajhrad pracovníci Skanska navíc zkušebně položili také vlastní asfaltovou směs ResiSkan, kterou vyvinuli ve spolupráci s VUT Brno a ČVUT v Praze. Směs je navržena mimo jiné s ohledem na extrémní zatížení těžkou dopravou a odolnost proti vzniku trhlin při nízkých teplotách.

Oprava odpočívek na D52, km 10,5 byla zahájena počátkem srpna letošního roku. Zahrnuje odvodnění, vybudování nové kanalizace a odlučovačů ropných látek, výměnu sloupů a vedení veřejného osvětlení a nové asfaltové a betonové povrchy obou odpočívek včetně dopravního značení. V průběhu oprav jsou uzavřeny obě odpočívky, provoz přímo na D52 není nijak omezen. Veškeré práce Skanska dokončí letos v listopadu. Levá odpočívka bude zprovozněna 30.10., pravá pak 22. 11. 2020.

Whitetopping

  • Před aplikací technologie Whitetopping na stavbě D52 Oprava odpočívky km 10,5 Rajhrad bylo třeba připravit betonovou recepturu přesně na míru. Složení směsi pro Whitetopping se podobá klasickým cementobetonovým krytům, ovšem s důležitými odlišnostmi, jako je omezení maximálního zrna na 16 mm, použití portlandského struskového cementu a redukované smrštění.
  • „Nejsložitější bylo nalezení ideální kombinace – plastifikační, provzdušňovací a protismršťovací přísady. Není totiž běžné dávkovat zároveň provzdušňovací a protismršťovací přísadu, která zpravidla mění obsah provzdušnění v čerstvém betonu,“ popsal manažer technologií Ladislav Vysloužil ze Skanska.
  • Před prvním použitím technologie vytvořili betonáři mimo stavbu zkušební plochu o rozměrech 4 x 4 metry, kde si mimo jiné ověřili různé varianty spojovacího můstku mezi asfaltovou vrstvou a betonem. V tomto případě jde totiž jde o spojitý typ whitetoppingu, kde je velmi důležité kvalitní spojení s podkladem.
  • Speciální beton na stavbu odpočívky dodávala betonárna Skanska Transbeton v nedalekých Horních Heršpicích.

ResiSkan

  • „Tato vysoce výkonná asfaltová směs je výsledkem výzkumného projektu Disipující asfaltové směsi spolufinancovaného ministerstvem průmyslu a obchodu v letech 2016 až 2018. Hlavním řešitelem projektu byla Skanska a.s. a podílely se na něm fakulty stavební ČVUT v Praze a VUT v Brně,“ upřesnil manažer technologií Skanska Zdeněk Hegr.
  • V ČR vyvinutý ResiSkan dosahuje vynikajících vlastností v odolnosti proti trvalým deformacím a zároveň výborných vlastností v oblasti nízkoteplotního chování, je tedy vysoce odolný proti tvorbě „kolejí“ a vzniku mrazových trhlin. „Je ideálním řešením pro komunikace s vysokým stupněm dopravního zatížení a úsekům, kde vznikají extrémní radiální síly pod pneumatikami hlavně nákladních aut, což jsou právě křižovatky či odpočívky,“ uvedl Zdeněk Hegr.
  • Skanska má nyní dva referenční úseky s použitým materiálem ResiSkan, a to v Poličce na Svitavsku a komunikaci II/611 ulice Poděbradská. K těm letos přibyla i levá odpočívka Rajhrad na D52. ResiSkan použije Skanska letos na podzim také na stavbě D1 Oprava CB vozovky km 235,5 - 241,5 vpravo na zkušebním úseku o délce 690 m a rozloze téměř 5500 m².

 

Název stavby:                                  D52 Oprava odpočívky km 10,5 Rajhrad L+ P

Investor:                                           ŘSD ČR

Zhotovitel:                                        Skanska a.s.

Cena:                                                 38,9 mil Kč bez DPH

Termín zahájení a dokončení:     8/2020 - 11/2020

Plocha s užitím Whitetopping:    2 657 m²

Plocha s užitím ResiSkan:           2 551