Skanska v České Republice
c

Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou

Tisková zpráva 12.12.2019 11:42 CET

Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudovala Skanska mezi lety 2015 až 2019. Součástí čtrnáctikilometrového úseku dálnice jsou tři rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky, 24 mostů, 7 kilometrů protihlukových stěn a 19 portálů dopravního značení s velkoplošnými dopravními značkami.

Letecké záběry dokončené D1

Na stavebně i technicky unikátním díle pracovalo ve špičce až 400 lidí denně, převážně zaměstnanců společnosti Skanska. „Při tak obrovském pracovním nasazení je vždy náročné udržet vysokou kvalitu díla po celou dobu stavby, naši lidé ale odvedli vynikající práci, a i při složitých situacích prokázali svou profesionalitu,“ uvedl Michal Jurka, prezident obchodní jednotky Skanska Central Europe.

Díky stavbě, která kromě jiného zahrnuje i tři mimoúrovňová křížení, 24 mostů a přeložky 11 křižujících komunikací, se zkrátí doba dojezdu mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Od dopravy se uleví i obyvatelům obcí Lýsky a Osek nad Bečvou.

O velikosti projektu svědčí spotřeba a objem materiálu použitého na stavební konstrukce. „Na 14,312 kilometrech dálnice jsme položili 230 tisíc m2 betonových vozovek, 150 tisíc m2 živičných vozovek a 30 kilometrů dálniční kanalizace, postavili 19 portálů dopravního značení s velkoplošnými dopravními značkami a po celé trase vybudovali dálniční SOS systém včetně meteostanic, automatických sčítačů dopravy a kamerového dohledu,“ vypočítává Aleš Novák, ředitel projektu, „dále jsme instalovali 7 kilometrů protihlukových stěn, 35 kilometrů svodidel a v těsné blízkosti dálnice postavili i 14 nových retenčních a usazovacích nádrží.“

K náročnosti stavebních prací přispělo velkou měrou i budování 24 nových mostů. „Deset mostů je dálničních, osm na křižujících komunikacích, tři na účelových komunikacích a tři tubosidery slouží migrující zvěři,” řekl Aleš Novák, a dodal, „celkově mosty měří téměř 1300 metrů a jsou založeny na více než jedné tisícovce pilot. Pro jejich vybudování jsme použili přes 47 tisíc m3 betonu.” Technicky nejsložitější byla stavba mostního objektu poblíž Lipníku nad Bečvou. Vedle sebe se tu stavěly hned čtyři mosty, každý o délce 103 metrů. Kvůli složité geologii místa se musel změnit projekt a jeden most byl prodloužen ze 70 na celkových 103 metrů. „Abychom urychlili výstavbu, použili jsme nestandardní postup při provádění skruže nosné konstrukce, a to příčný přesun po polích,“ popsal postup prací Novák s tím, že na konstrukce potřebné pro stavbu všech 24 mostů byl z 90 procent použitý interní materiál firmy Skanska. „Díky velkému nasazení všech lidí a také díky počasí, které nám poslední dvě zimy přálo, se dá říci, že se mostařské práce zastavily jen na období vánočních svátků,“ dodal Novák.

Moderní výstavbu projektu Skanska zajistila i díky 3D modelování technologie BIM, ve kterém je společnost průkopnicí. „Tuto technologii jsme využívali především pro řízení stavebních strojů. Velmi se tím se urychlovala práce, protože nebylo třeba před zahajováním práce vytyčovat geodeticky. Použití 3D modelu také výrazně přispívá k bezpečnosti práce, zejména při výkopech kanalizace,“ vysvětlil Aleš Novák.

Celkově si projekt vyžádal značná bezpečnostní opatření. „Laťku jsme zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví postavili velmi vysoko. I díky tomu nedošlo po celou dobu výstavby k žádné nehodě s vážnějším zraněním,“ vyzdvihl projekt Michal Jurka.

Výstavba dálnice D1 0137 byla dokončena 6. prosince 2019, 12. prosince byla uvedena do předčasného užívání. V následujícím roce proběhnou dokončovací práce na obslužných komunikacích, které zajišťují přístupy k pozemkům v okolí dálnice, dále práce na vodotečích a úpravy dočasných záborů i jejich navrácení vlastníkům a uživatelům. Finálně by stavba měla být hotova a předána 6. prosince 2020.

 

Základní údaje o stavbě:

Název díla: projekt D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Skanska a.s.

Termín zahájení stavby: srpen 2015

Termín zprovoznění stavby: prosinec 2019

Aktuální cena stavby: 2 790 mil. Kč bez DPH