Skanska v České Republice
c

Dostavba mimoúrovňové křižovatky Palackého v Pardubicích

Tisková zpráva 01.11.2019 14:30 CET

Napojení centra Pardubic na kapacitní silnici I/37 z Hradce Králové na Chrudím zmizí poslední úzké hrdlo. Křižovatka u Globusu se dočká kompletní rekonstrukce, po které se zásadně zvýší její bezpečnost a průjezdnost. Stavbu včetně přidání jízdních pruhů, oprav a výstavby mostů v celkové hodnotě zhruba 185 milionů Kč provede Skanska během 20 měsíců.

Zakázka v hodnotě cca 184,9 milionu korun bez DPH je rozdělena do 4 etap, hotova by měla být do 20 měsíců. Slavnostní poklep základního kamene stavby proběhl 31. 10. 2019. Předpokládané zprovoznění je v polovině roku 2020.

Předmětem díla je dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky na západním okraji Pardubic do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky. „Jde hlavně o zhotovení druhého jízdního pásu silnice I/37 ve směru na Hradec Králové tak, aby byl úsek rozšířen na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci,“ upřesnil hlavní stavbyvedoucí Roman Bače ze společnosti Skanska. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy také úpravy stávajících komunikací, mostní objekty, přeložky inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, elektrická a sdělovací vedení), vegetační úpravy a rekultivace.

Přípravné práce na stavbě I/37 Pardubice, mimoúrovňové křížení komunikací ulice Palackého zahájila společnost Skanska v polovině října. Zahrnují mimo jiné mýcení a vyfrézování zeleně, přeložky kabelů ČEZ a sdělovacích kabelů ČD, pasportizaci dotčených komunikací a pyrotechnický průzkum v místě výstavby nového mostu.

Součástí stavby jsou mimo jiné tři mosty. „Co se týká mostních objektů, bude se jeden stávající most rekonstruovat, jeden most typu Tubosider prodlužovat a jeden nový most budeme stavět,“ uvedl oblastní manažer Milan Zeman ze závodu Inženýrské stavitelství Morava společnosti Skanska.

Veškeré práce na tomto rozsáhlém projektu provede společnost Skanska pouze za částečného omezení dopravy. Dostavba mimoúrovňové křižovatky by v budoucnu měla zjednodušit výjezd na Hradec Králové a výrazně odlehčit dopravě v exponovaném místě nedaleko pardubického centra a hlavního vlakového nádraží. „Uděláme vše pro to, abychom stavbu realizovali s co možná nejmenším dopadem na dopravu v okolí stavby, v souladu s časovým harmonogramem a především při dodržení všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ uvedl výkonný ředitel divize Morava společnosti Skanska Aleš Krupka.