Skanska v České Republice
c

Více než polovina Čechů se cítí přímo ohrožena klimatickými změnami, nedostatek vody se týká 57 % z nich

Tisková zpráva 01.10.2019 11:00 CET

Češi přisuzují klimatickým změnám a jevům spojeným s životním prostředím překvapivě velkou důležitost. 8 z 10 (78 %) lidí považuje klimatické změny za závažné a více než polovina (52 %) dotázaných se změnami klimatu cítí osobně ohrožena. Největší obavy pak mají z nedostatku vody. Tento problém označilo za velmi vážný 73 % osob a 57 % z nich cítí přímé dopady na jejich život. Vyplývá to z nové studie [1] společnosti Skanska a Asociace pro vodu ČR, kterou zpracovala agentura STEM/MARK.

Polovina Čechů se cítí ohrožena klimatickými změnami

Řešení klimatických změn bylo hlavním tématem pondělního summitu OSN v New Yorku. Jeho výsledkem byla dohoda o získání uhlíkové neutrality do roku 2050. Postoje Čechů v otázce environmentálních problému světa pak nasvědčují tomu, že je pro ně téma důležité.

Za nejpalčivější problém považují lidé nedostatek vody. 9 z 10 (92 %) respondentů jej označilo jako velmi (73 %) nebo poměrně (19 %) závažný problém. 57 % osob se pak cítí nedostatkem vody přímo ohroženo. Největší obavy mají v tomto smyslu lidé nad 60 let (66 %) a obyvatelé obcí s méně než 1000 obyvateli (65 % vs. 47 % Pražanů).

Poměrně kritičtí jsou Češi k přístupu centrálních orgánů k řešení této situace. Jen zlomek lidí hodnotí činnost parlamentu i vlády (po 1 %) v těchto otázkách jako velmi dobrou. Jako spíše špatnou či velmi špatnou hodnotí práci vlády 64 % a parlamentu 70 % osob.

Klimatickou změnu jako takovou považuje za alarmující 8 z 10 Čechů (48 % za velmi a 30 % za poměrně závažnou). Více než polovina (52 %) dotázaných se změnami klimatu cítí osobně ohrožena.

Jako další velmi závažné environmentální problémy Češi v průzkumu označili následující:

  • Zamořené oceány (68 %)
  • Mýcení lesů (63 %)
  • Nadměrné používání plastů (58 %)
  • Degradace půdy (56 %)
  • Úbytek druhů a snižování biodiverzity (39 %)
  • Vyčerpání fosilních surovin (23 %)

[1] Sběr dat probíhal v termínu červenci a srpnu 2019 na vzorku 1010 osob

 

Renata Vildomcová, +420 739 501 655, Contact

Tiskové zprávy najdete na www.skanska.cz/cz/News-and-press

Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na vybraných trzích ve Skandinávii, Evropě a USA působí téměř 40 tisíc jejích zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 1997, v současnosti působí jako Skanska Central Europe i na trzích v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí, vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. V oblasti developmentu se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem, kteří je obývají. Rezidenční i výrobní a obchodní prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. Při výstavbě minimalizuje ekologickou zátěž, využívá obnovitelných zdrojů a dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy společensky odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické rovině.