Skanska v České Republice
c

Skanska dokončila rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11 u Prahy, vůbec poprvé na dálnici použila tzv. tichý asfalt

Tisková zpráva 12.09.2019 11:21 CET

V pátek 13. září se mohou řidiči poprvé plynule projet po zmodernizované dálnici D11 vedoucí od Černého mostu po Jirny. Vyzkouší si jízdu po tichém asfaltu, který snižuje hlučnost při styku pneumatiky s povrchem vozovky více než o 50 %. Na dálnici ho Skanska použila historicky vůbec poprvé, ocení ho především obyvatelé Horních Počernic.

Zmodernizovaná D11 - pokládka asfaltových vrstev

Modernizace prvních osmi kilometrů dálnice D11 začala v dubnu loňského roku rozšířením levého jízdního pruhu a následnou opravou pravého pruhu ve směru na Hradec Králové. V dubnu letošního roku jsme zahájili opravu levého jízdního pruhu ve směru na Prahu, kterou jsme před měsícem dokončili. Po celou dobu rekonstrukce byla stavba průjezdná ve zúžených pruzích v režimu 2 + 2 na jednom jízdním pásu,“ uvádí Jiří Červenka, hlavní stavbyvedoucí.

Jde o historicky první úsek dálnice, na kterém Skanska použila asfalt se sníženou hlučností. Snížení naměřeného hluku, který vzniká stykem pneumatiky s vozovkou, bylo dokonce vyšší, než je hodnota požadovaná technickými podmínkami Ministerstva dopravy. V praxi to znamená, že účinek použité technologie je vyšší, než kdybychom 50 % veškeré dopravy projíždějící daným úsekem odklonili na jinou trasu.

Právě styk pneumatiky s vozovkou je při rychlosti vozidel nad 80 km/h nejvýznamnějším zdrojem hluku. Vedle protihlukových stěn či snižování maximální povolené rychlosti patří tichý asfalt mezi nejefektivnější řešení snižování hluku vznikajícího dopravou.

Kompletní rekonstrukce úseku od nultého kilometru dálnice D11 po Jirny zahrnovala kromě kompletní výměny vozovky také napojení křižovatky u Černého mostu na Pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů, rekonstrukci zárubní zdi ve směru na Hradec Králové, opravu odpočívadel, výměnu kanalizace a novou telematickou síť. Stavební práce probíhaly pod vedením společnosti Skanska, investorem modernizace bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

O tichém asfaltu

Jedná se o technologii asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností. Použitá směs SMA 8 NH PmB 45/80-65 se ve srovnání s konvenčními asfaltovými směsmi liší svojí mezerovitostí. Právě vyšší mezerovitost asfaltové vrstvy zajišťuje snižování hluku.

O projektu

Název projektu: D 11 km 0,0-8,0 výměna vozovkových vrstev, včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice a křižovatkových větví D0

Zhotovitel: Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Čechy

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Termín výstavby: 04 – 10/2018 – pravý jízdní pás směr Hradec Králové, 04 – 09/2019 – levý jízdní pás směr Praha

 

Tereza Milota Mitošinková – Skanska a.s.

Tel: +420 737 257 075, e-mail: Contact 

Tiskové zprávy najdete na www.skanska.cz/cz/News-and-press

Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na vybraných trzích ve Skandinávii, Evropě a USA působí téměř 40 tisíc jejích zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 1997, v současnosti působí jako Skanska Central Europe i na trzích v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí, vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. V oblasti developmentu se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem, kteří je obývají. Rezidenční i výrobní a obchodní prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. Při výstavbě minimalizuje ekologickou zátěž, využívá obnovitelných zdrojů a dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy společensky odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické rovině.