Skanska v České Republice
c

Skanska posiluje svoji pozici ve středoevropském regionu, zakládá Skanska Central Europe

Tisková zpráva 26.08.2019 15:28 CET

Skanska spojuje svoji polskou, českou a slovenskou stavební část do nové obchodní jednotky, která ponese název Skanska Central Europe. Michal Jurka, prezident obchodní jednotky v České republice a na Slovensku, se od 1. září 2019 stává prezidentem celé obchodní jednotky Skanska Central Europe.

Michal Jurka, prezident nové Skanska Central Europe

Činnost společnosti Skanska je založena na unikátním finančním modelu, jehož stavební a developerské části se vzájemně doplňují. Založením obchodní jednotky Skanska Central Europe vznikne provozní model společný pro stavební i developerské části, díky kterému bude možné budovat i jednotný přístup ke spolupráci. Skanska plánuje také využít velikosti a rozsahu nové obchodní jednotky. Polské a české jednotky se v posledních letech zmenšily, nové nastavení jim tak poskytne příležitosti, které jsou menším organizacím nedostupné.

„Nová obchodní jednotka Skanska Central Europe (SCE) nabídne jedinečnou příležitost sdílet ty nejlepší pracovní zkušenosti našich stávajících obchodních jednotek v Polsku, v České republice a na Slovensku při zachování lokálních kompetencí. Skanska využije rozměr nové obchodní jednotky, aby poskytla zaměstnancům více příležitostí k jejich kariérnímu růstu v rámci skupiny,” komentoval Anders Danielsson, prezident a CEO globální skupiny Skanska.

Skanska Central Europe (SCE) bude větší, stabilnější, méně náchylná na výpadky a jasně identifikovatelná ve středoevropském regionu. Budeme se snažit co nejlépe využít dovednosti, kompetence, zdroje i špičkové technologie, které máme v obou jednotkách k dispozici, a tím si budovat jedinečnou konkurenční výhodu. Jsem však přesvědčen, že vytvoříme úspěšnou obchodní jednotku postavenou na jasných hodnotách, na kvalitní práci, na profesionálních, aktivních a angažovaných zaměstnancích,“ doplnil Michal Jurka, prezident obchodní jednotky Skanska Česká republika a Slovensko.

 

Kontakt:

Tereza Milota Mitošinková, Skanska a.s.

Tel: +420 737 257 075, e-mail: Contact

Tiskové zprávy najdete na www.skanska.cz/cz/News-and-press

 

Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na vybraných trzích ve Skandinávii, Evropě a USA působí přibližně 40 tisíc jejích zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 1997, v současnosti působí jako Skanska Česká republika a Slovensko i na trzích v Maďarsku a Rumunsku. Zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí, vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. V oblasti developmentu se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem, kteří je obývají. Rezidenční i výrobní a obchodní prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. Při výstavbě minimalizuje ekologickou zátěž, využívá obnovitelných zdrojů a dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy společensky odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické rovině.