Skanska v České Republice
c

Skanska investovala v Pardubickém kraji do ekologičtější přepravy kameniva po železnici

Tisková zpráva 21.05.2019 16:00 CET

Kamenolom Zárubka společnosti Skanska, který jako jediný z lomů v pardubickém regionu není odkázán na expedici silniční dopravou, ale ve velké míře využívá i ekologičtější dopravu stavebního materiálu po železnici, se může pyšnit opravenou vlečkou. Železniční přeprava, která je šetrnější k životnímu prostředí, a především k obyvatelům okolních obcí, tak bude zachována až do konce životnosti lomu.

Opravné práce na vlečce v kamenolomu Zárubka

Kamenolom Zárubka, jehož historie sahá do poloviny 19. století, se nachází v Pardubickém kraji, v katastru obcí Vrbatův Kostelec, Prosetín a Leštinka. Z horniny granodiorit produkuje vysoce kvalitní drcené kamenivo, vhodné především pro výrobu asfaltových směsí, betonů a pro konstrukce silnic a železničních tratí.

„Z důvodů zajištění budoucí využitelnosti a provozuschopnosti vlečky v kamenolomu Zárubka bylo potřeba přistoupit v rámci údržby k většímu objemu prací, spočívajících v opravě nebo výměně součástí výhybek, výměně pražců a nahrazení původního štěrkového lože za nový v kolejích a výhybkách. Následně byla provedena směrová a výšková úprava kolejí a výhybek,“ popsal práce manažer jakosti Ing. Miroslav Vurbal ze společnosti Skanska. Samotné práce probíhaly za plánované výluky provozu v zimní odstávce lomu v termínu od 4. do 26. března 2019.

Díky vlastní železniční vlečce má přeprava stavebního materiálu z lomu významný pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí v regionu, zejména v oblasti snížení emisních vlivů. Po železnici se z lomu Zárubka přepraví ročně až 60 tisíc tun kameniva. „V současné době přepravujeme po železnici celou jednu třetinu vytěženého stavebního materiálu a do budoucna bychom chtěli, aby se množství materiálu přepravovaného ekologičtěji po železnici zvýšilo na více než polovinu z celkového množství,“ nastínil plány společnosti Skanska Ing. Tomáš Zavřel, vedoucí oblasti Lomy.

Kontakt:
Tereza Mitošinková, Skanska a.s.
Tel: +420 737 257 075, e-mail: Contact

Markéta Miková, AMI Communications
Tel: +420 739 057 684, e-mail: Contact