Skanska v České Republice
c

Skanska začíná druhou etapu rekonstrukce 8 kilometrů dálnice D11

Tisková zpráva 25.03.2019 13:00 CET

Po zimní technologické přestávce zahájí Skanska 1. dubna 2019 druhou etapu plánované rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začnou v úseku 0,00 – 8,00 km levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu a jejich součástí bude také oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most, čtyř mostů a odpočívky na třetím kilometru dálnice. Po celou dobu rekonstrukce zůstane dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 jízdních pruzích.

Rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11 zahrnuje kromě kompletní výměny konstrukčních a vozovkových vrstev komunikace také napojení jednotlivých větví křižovatky Černý Most na Pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů, kanalizace, zabezpečovacích systémů a kabelového vedení. Skanska zároveň v rámci modernizace opraví stávající odpočívadla na třetím kilometru dálnice.

Jednou z technologických zajímavostí tohoto projektu je betonáž monolitických svodidel mezi jízdními pásy. Realizace je prováděna finišerem s posuvnou formou na předem připravený betonový základ. Oproti standardním prefa svodidlům probíhá tato činnost bez nutnosti použití zdvíhacích zařízení, a tudíž je pro naše zaměstnance bezpečnější.

„Po úspěšném dokončení pravého jízdního pásu dálnice D11 v úseku 0,00 – 8,00 km pokračujeme v rekonstrukci zrcadlové (levé) části vozovky, která bude opět probíhat za plného provozu. Kromě přesného časového harmonogramu a jasné logistiky navazujících stavebních činností dbáme na zvýšenou bezpečnost jak našich zaměstnanců, tak projíždějících vozidel,“ uvádí Jiří Červenka, hlavní stavbyvedoucí společnosti Skanska.

Název projektu: D 11 km 0,00 – 8,00 výměna vozovkových vrstev, včetně modernizace souvisejících zabezpečovacích zařízení dálnice a křižovatkových větví D0
Zhotovitel: Skanska a.s., závod Inženýrské stavitelství Čechy
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Celkové stav. náklady: 787 mil. Kč