Skanska v České Republice
c

Systém šedé vody po půl roce provozu – spokojenost obyvatel a úspora téměř 50 tisíc korun

Tisková zpráva 10.08.2018 13:00 CET

Bytový dům Botanica K 3,4 se stal prvním rezidenčním domem v Česku, ve kterém byl úspěšně zprovozněn systém na využití šedých vod. Jeho obyvatelé mohou být spokojeni. Za půl roku se jim podařilo ušetřit 550 m3 pitné vody. Výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel domu navíc ukázaly, že více než tři čtvrtiny respondentů považují systém využívání šedé vody za velmi pozitivní či vyhovující.

Nadměrný odběr vody, nedostatek srážek i nevhodné hospodaření s půdou způsobují stále větší nedostatek vody v Česku. Světová zdravotnická organizace předpovídá, že v roce 2025 bude polovina světové populace postižena nedostatkem pitné vody. Skanska Reality proto již nyní myslí na budoucnost a na způsob, jak v oblasti rezidenčního bydlení vodu šetrněji využívat. Jako první developer v Česku postavila bytový dům, ve kterém nahradila pitnou vodu za tzv. šedou vodu, a to tam, kde to dává ekonomický i ekologický smysl – u splachování toalet.

„V nainstalované technologii ve sklepě domu se shromažďuje voda z umyvadel, van a sprch, přečisťuje se, dezinfikuje a vrací zpět do oběhu právě pro účel splachování toalet. Díky mechanickému, biologickému a chemickému čištění dosahuje přečištěná voda vysoké kvality,“ říká Petr Dušta, senior manažer projektu Botanica K. „Protože se nám recyklace šedé vody osvědčila, připravujeme i další projekty s tímto řešením. Systém se navíc snažíme neustále zdokonalovat. Spolupracujeme například s Vysokou školou chemicko- technologickou,“ dodává Eva Neudertová, specialistka na zelená řešení.

Z dat nasbíraných za půlroční provoz vyplývá, že z celkového množství 3644 m3 spotřebované pitné vody bylo recyklováno 550 m3, což činí 15 %. Z dat dále vyplývá, že domácnosti vyprodukují zhruba dvojnásobek šedé vody oproti reálné spotřebě vody na splachování. Skanska Reality si tak potvrdila předpoklad, že šedé vody bude nadbytek. Zbylých 50 % šedé vody z umyvadel van a sprch odteklo nevyužito do kanalizace.

Celý systém je i přesto připraven na variantu, že šedé vody z domácností nebude dostatek, například kvůli specifickému chování uživatelů domu. V takovém případě se dočerpává zachycená dešťová voda z podzemní nádrže. Tato potřeba nastala v červenci, kdy bylo v domě dočerpáno 90 litrů dešťové vody.

Od zprovoznění systému využívání šedé vody ušetřily domácnosti bytového domu Botanica K 3,4 za šest měsíců téměř 50 tisíc korun (při stávající ceně vody v Praze 87 Kč za m³). Z průzkumu spokojenosti, který si Skanska Reality u klientů bytového domu zpracovala, vyplývá, že 86 % respondentů vnímá systém splachování toalety šedou vodou jako vyhovující až velmi pozitivní. Pouze jeden respondent uvedl, že systém vnímá jako nevyhovující. I přesto, že někteří respondenti u šedé vody zmiňovali lehký zápach po chlóru (který je způsoben hygienickým zabezpečením vody), 96 % respondentů vnímá využívání šedé vody ve svém domě jako pozitivní a vítá úsporu pitné vody či nezávislost na klimatických změnách.

Šedá voda v kostce:

Spotřeba (období 01/2018 – 07/2018)
Bytový dům Botanica K 3,4

Celková spotřeba pitné vody   3644 m3
Celková produkce šedé vody ze sprch, van a umyvadel   1174 m3
Objem využité šedé vody   550 m3

Spokojenost zákazníků
Bytový dům Botanica K 3,4

Mám dobrý pocit z využívání šedé vody a myslím si, že to je vůči životnímu prostředí a mé peněžence dobré řešení   71 %
Využití šedé vody beru jakou součást svého domova a nepřemýšlím o ní   22 %
Šedá voda mi spíše vadí, kdybych si mohl(a) vybrat, raději bych toaletu splachoval(a) vodou pitnou   7 %

Spokojenost zákazníků
Bytový dům Botanica K 3,4

Po 6 měsících od zahájení provozu vnímám systém splachování toalety šedou vodou jako:

Velmi pozitivní   46 %
Vyhovující   39 %
Neutrální   11 %
Nevyhovující   4 %
Problematický   0 %

Kontakt:
Barbora Hantonová, Marketing and Communication Specialist, Skanska Reality a. s.
Tel: +420 776 457 429
e-mail: Contact