Skanska v České Republice
c

Skanska zahájila spolupráci s ÚRS Praha

Tisková zpráva 11.06.2018 10:40 CET

Dne 11. května 2018 došlo k uzavření Memoranda o spolupráci mezi stavební firmou Skanska a.s. a poradenskou organizací ÚRS Praha, a.s. Memorandum deklaruje zahájení společného projektu „Rozvoj informačního modelování budov (BIM) pro oceňování stavební produkce“. Cílem je definovat pravidla tvorby informačního modelu, a to ve vazbě na zvolený systém klasifikace stavební produkce a oceňovací software.

„V České republice aktuálně dochází k rozvoji informačního modelování téměř ve všech odvětvích stavebnictví. Pro oblast cost managementu to přináší nejednu výzvu v podobě přizpůsobení našich lokálních zvyklostí potřebám informačního modelování. Stěžejním krokem je propojení modelu stavby a jeho parametrů na oceňovací systém. Proto jsme vytvořili partnerství se společností ÚRS PRAHA, která se podrobně tímto tématem zabývá. Společně chceme hledat nová, efektivnější řešení, pokud možno s provázáním na stávající zvyklosti, a nastartovat transformaci způsobu práce, jako je tomu například ve Velké Británii, Spojených státech nebo ve Švédsku,“ říká Stanislav Vitásek, VDC specialista na cost management, Skanska.

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. v současné době zúročuje více než 50 let zkušeností z působení ve stavebnictví. Základní činností firmy jsou služby v oblasti oceňování stavební produkce a distribuce SW pro tvorbu stavebních rozpočtů a kalkulací nákladů výstavby. Vytváří cenové soustavy, které jsou plošně používány pro potřeby veřejného i soukromého sektoru. I díky tomu je považována za stabilní článek českého stavebnictví. Spojit vlastní vývoj s informačním modelováním je další logický krok pro rozvoj lokálního trhu. Skanska a ÚRS PRAHA představují silné subjekty a jejich partnerství v této oblasti slibuje výrazný posun k modernímu českému stavebnictví.

„Skanska dnes již běžně používá informační modely jak v přípravné fázi projektu, tak při výstavbě. Jedná se o rezidenční i komerční development a také infrastrukturní stavby. Mezi pilotní pražské projekty, na nichž budeme ověřovat nové postupy a metodiky, patří administrativní budovy Praga Studios a Parkview. V přípravné fázi máme také další projekty, kde aplikujeme nové možnosti spojené s informačním modelováním do všech úrovní,“ dodává Josef Žák, vedoucí oddělení VDC, Skanska.

Kontakt:
Tereza Mitošinková – Skanska a.s.
Tel: +420 737 257 075, e-mail: Contact

Tiskové zprávy najdete na www.skanska.cz/cz/News-and-press

ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se zejména oceňováním stavební produkce – tvorbou Cenové soustavy ÚRS, distribucí stavebních SW řady KROS a poradenstvím v oblasti stavební ekonomiky. Zabývá se analýzami a prognózami vývoje stavebnictví, výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky. ÚRS PRAHA, a.s., je členem mezinárodních nevládních společenství (EUROCONSTRUCT, ICIS a dalších), které se zabývají monitoringem stavu a trendů světového stavebnictví.