Skanska v České Republice
c

Skanska začíná s rekonstrukcí 8 kilometrů dálnice D11

Tisková zpráva 28.03.2018 13:00 CET

Počátkem dubna Skanska zahajuje plánovanou rekonstrukci osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začnou rozšířením levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu tak, aby bylo možné v tomto jízdním pásu uspořádat provoz v režimu 2+2 a uzavřít kompletní pravý jízdní pás pro letošní rekonstrukci. Uspořádání provozu ve dvou jízdních pruzích pro oba směry bude platit po celou dobu rekonstrukce.

Rekonstrukce D11

Rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11 zahrnuje, kromě samotné kompletní výměny konstrukčních vrstev komunikace, také napojení jednotlivých větví křižovatky na pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů a opravu pravé zárubní zdi a kanalizace. Skanska zároveň v rámci modernizace vybuduje nová odpočívadla na třetím kilometru dálnice. I na tomto projektu Skanska využije technologie BIM.

„Jsme si vědomi náročnosti jednotlivých prací dané rekonstrukce, které budou probíhat za plného provozu dálnice v obou jízdních pruzích. Kromě přesného časového harmonogramu a jasné logistiky navazujících stavebních činností je u daného projektu velmi důležité sestavení a dodržení plánu bezpečnosti práce a všech zvýšených bezpečnostních opatření,“ doplnil Milan Pavlík, oblastní manažer závodu Inženýrské stavitelství Čechy.

Název projektu:
D 11 km 0,0-8,0 výměna vozovkových vrstev, včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice a křižovatkových větví D0
Zhotovitel:
Skanska a.s., divize Čechy, závod Inženýrské stavitelství Čechy
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby:
04 – 10/2018 – pravý jízdní pás směr Hradec Králové
04 – 09/2019 – levý jízdní pás směr Praha
Stavební náklady:
787 mil. Kč