Skanska v České Republice
c

Skanska zmodernizuje 8 kilometrů dálnice D11

Tisková zpráva 20.02.2018 10:17 CET

Skanska podepsala smlouvu s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR) na rekonstrukci 8 km dálnice D11 od Pražského okruhu směrem na Hradec Králové. Předpokládaný termín zahájení výstavby je duben tohoto roku a dokončení je plánováno na září 2019. Finanční objem stavební zakázky je 787 mil. Kč.

Jedná se o rekonstrukci dálničního úseku, která zahrnuje kompletní výměny konstrukčních vrstev komunikace, napojení větví křižovatky na Pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů, opravu pravé zárubní zdi a kanalizace. Úplně nová budou i odpočívadla na třetím kilometru dálnice.

„Jsme si vědomi náročnosti prací v rámci této rekonstrukce, které budou probíhat za provozu dálnice v obou jízdních pruzích. Kromě přesného časového harmonogramu a jasné logistiky navazujících stavebních činností je na tomto projektu nesmírně důležitý i plán bezpečnosti práce a zvýšených bezpečnostních opatření. I na tomto projektu využijeme technologii BIM,“ doplnil Milan Pavlík, oblastní manažer závodu Inženýrské stavitelství Čechy.

Název projektu:
D 11 km 0,0-8,0 výměna vozovkových vrstev včetně modernizace souvisejících zařízení dálnice, včetně křižovatkových větví D0
Zhotovitel:
Skanska a.s., divize Čechy, závod Inženýrské stavitelství Čechy
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín výstavby:
04 – 10/2018 – pravý jízdní pás směr Hradec Králové
04 – 09/2019 – levý jízdní pás směr Praha
Stavební náklady:
787 mil. Kč

Ondřej Svatoň – Skanska a.s.
Tel: +420 737 256 304, e-mail: Contact

Tiskové zprávy najdete na www.skanska.cz/cz/News-and-press