Skanska v České Republice
c

Skanska opravila most do Polska. Mohou jej opět používat pěší i řidiči.

Tisková zpráva 16.10.2017 12:00 CET

V úterý 17. října město Žamberk slavnostně otevřelo rekonstruovaný most do Polska. Stavební práce, provedla společnost Skanska. Opravený most nyní splňuje potřebné parametry a umožňuje bezpečný a přehledný provoz.

Plánovaná oprava mostu do části Žamberka – Polska byla zahájena 3. července letošního roku. Starý mostní objekt byl již silně narušen zatékáním do jeho konstrukce. Kromě potřebných oprav bylo nutné nahradit také poškozené betonové zábradlí, jež bylo v havarijním stavu, a rozšířit stávající komunikaci o dvou pruzích a chodník na mostu tak, aby jejich parametry odpovídaly současným požadavkům.

„Zajistili jsme železobetonovou vyrovnávací vrstvu na mostovce a položili novou hydroizolaci. Museli jsme nově zhotovit všechny potřebné mostní komponenty, mimo jiné železobetonové římsy a dilatační závěry, načež jsme osadili ocelové zábradlí a položili dvouvrstvý kryt komunikace na mostu. Sanovat jsme museli i betonové povrchy opěr a křídel mostu,“ říká Pavel Martínek, obchodní manažer Skanska.

Více než tři měsíce trvající rekonstrukce téměř 40 metrů dlouhého mostu přes řeku Divokou Orlici probíhala za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci. Řidiči byli po dobu oprav odkloněni na objízdnou trasu, pěším a cyklistům posloužila provizorní lávka. Most, jehož rekonstrukce si vyžádala 5,25 mil. Kč, již plně slouží veřejnosti. Automobilistům, cyklistům i pěším poskytuje díky rozšíření jízdních pruhů a chodníků mnohem větší komfort a bezpečí.

Podle starosty města Žamberka Jiřího Dytrta byla rekonstrukce mostu největší investicí letošního roku. “Již v roce 2008 byla tato investiční akce zařazena do rozpočtu města a uzavřena smlouva o dílo. Z důvodu neplnění rozpočtu daňovými příjmy však musela být rekonstrukce odložena a následně zrušena. Jsme proto velmi rádi, že teď už bylo možné rozsáhlé opravy úspěšně provést,” uvedl starosta Jiří Dytrt.

Největším přínosem je podle něj kvalitní spojení dvou městských částí a skutečnost, že most bude vhodně doplňovat prostor u Muzea starých strojů a technologií ve Vonwillerově továrně. „S výsledkem oprav jsem velmi spokojen. Již v projektové fázi byla rekonstrukce vhodně navržena a současná podoba mostu realizovaná firmou Skanska je ve vysoké kvalitě,” uzavřel Jiří Dytrt.

Základní údaje o stavbě:

Název díla: Žamberk – most ev. č. 000420 do Polska, rekonstrukce

Investor: Město Žamberk

Zhotovitel: Skanska a.s.

Termín: červenec - říjen 2017