Skanska v České Republice
c

Skanska začala odebírat výhradně zelenou energii

Tisková zpráva 09.08.2017 11:00 CET

Skanska v České republice poprvé v historii odebírá silovou elektrickou energii výhradně z obnovitelných zdrojů. Od 1. ledna 2017 tak již odebrala cca 8 GWh „zelené energie“ pocházející z větru a vyrobené kogenerační jednotkou z biomasy.

V historii společnosti Skanska v České Republice je to vůbec poprvé, co mají všechna odběrná místa firmy silovou elektrickou energii vyrobenou 100% z obnovitelných zdrojů energie. Původ odebrané “zelené energie” je garantován vydáním certifikátu záruky původu od Operátora trhu (OTE a.s.) a týká se všech subjektů Skanska v ČR v obalovnách (výroba asfaltu), betonárnách, kamenolomech, administrativních budovách, areálech i stavebních projektech. Při odhadované roční spotřebě více než 12 GWh se tak do ovzduší dostane přibližně o 7 tisíc tun CO2 méně, než kdyby Skanska využívala elektřinu z klasických zdrojů.

„Skanska je lídrem v zeleném stavění, naším cílem je snižovat emise skleníkových plynů vznikajících v našich provozech a při výstavbě. Zaměřujeme se proto nejen na efektivní provoz, ale i na proces návrhu, přípravy realizace staveb s využítím zelené energie. V elektrárnách tak nebude nutné spálit téměř 2,5 tisíc tun hnědého uhlí,” říká Karel Fronk, manažer udržitelnosti ve společnosti Skanska Česká republika a Slovensko.

Pro další roky bude Skanska provádět výběr vhodného dodavatele elektřiny a zemního plynu v celkovém objemu více než 70 GWh, nejen pro Českou republiku, ale již i pro Skanska na Slovensku, výhradně formou e-aukcí s využitím aukčního portálu.

„Pro všechny subjekty Skanska v České a Slovenské republice jsme dokončili vyhodnocení z Energetických auditů a připravujeme energetický úsporný program s cílem snížit provozní náklady napříč společností,” říká dále Fronk.

Skanska je globálně signatářem dobrovolné iniciativy Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů, jejímž cílem je rozvíjet a podporovat ekologické chování v podnikatelské sféře a sdílet zkušenosti v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí. Je zakládajícím členem této iniciativy firem, které svým jednáním chtějí napomoci tomu, aby trh, obchod a finance byly ku prospěchu celé společnosti a přispívaly k dlouhodobě udržitelnému globálnímu hospodářství.