Skanska v České Republice
c

Botanica K 1, 2 v Praze – Jinonicích je prvním bytovým domem v ČR s mezinárodně platným certifikátem BREEAM pro fázi návrhu

Tisková zpráva 19.06.2017 13:00 CET

Dne 10. března 2017 získala společnost Skanska “Interim Certificate BREEAM 2013 New Construction: Residential”, vztahující se k návrhu nového bytového domu. Tento certifikát byl vydán na základě předložené projektové dokumentace. Po kolaudaci bytového domu, která je naplánovaná na prosinec tohoto roku, proběhne ještě finální ověření dokumentace nezávislou třetí osobou a následně bude vydán finální certifikát. S bytovým domem Botanica K, jehož součástí je mimo jiné system pro využití šedé vody, cílí developer na tříhvězdičkové hodnocení Very Good. 

“V oblasti ochrany životního prostředí a hledání souladu našich staveb s prostředím, v němž vyrůstají, se dlouhodobě snažíme přicházet s novými řešeními,” sdělila Naďa Ptáčková, generální ředitelka Skanska Reality. “Projekt Botanica K je na místní poměry zcela unikátní, neboť jsme v rámci něj přišli jako první developer v Čechách se systémem, který umožní recyklovat použitou vodu z koupelen. Kvalitu a udržitelnost budovy si nyní ještě necháváme prověřit nezávislou třetí stranou,” doplnila závěrem. Ekologické technologie bytového domu Stejně jako předchozí domy v projektu Botanica, byl i tento navržen v nízkoenergeti-ckém standardu, což znamená důkladně zateplený obvodový plášť budovy, kvalitní okna a solární termické kolektory, umístěné na střeše bytového domu, které budou využity pro předehřev teplé vody. U domu je navíc umístěna akumulační nádrž pro zachycování dešťových vod, jenž mohou být dále využity pro zalévání zeleně v okolí domu.

Systém pro hospodaření se šedou vodou Jedno ze zelených řešení bytového domu Botanica K je zcela unikátní. Počítá se systémem pro hospodaření se šedou vodou, v rámci kterého bude pro splachování toalet využita přečištěná voda z umyvadel, van a sprch. Pokud šedé vody z uvedených zdrojů nebudou stačit, bude systém doplněn zachycenou dešťovou či pitnou vodou. Certifikace BREEAM Projekt Botanica K (1, 2) projde jako první bytový dům v Čechách mezinárodně uznávanou certifikací BREEAM, která hodnotí kvalitu a udržitelnost budov. Certifikace probíhá v různých fázích životního cyklu projektu a provádí se na základě stanovených měřítek kvality. Hodnotí se způsob řízení stavby, úspory energie, hospodaření s vodou, požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zdraví a tepelné pohody), znečištění okolí vlivem provozu budovy, dopravy uživatelů do budovy, použití stavebních materiálů, nakládání s odpady a mnoho dalšího. Bytový dům Botanica K (1, 2) byl navržen tak, aby dosáhl na certifikát BREEAM – Very Good.