Skanska v České Republice
c

Skanska snížila počet úrazů na stavbách. Za úspěchem stojí sledování tzv. skoronehod.

Tisková zpráva 02.06.2017 14:32 CET

Stavebnictví jako pracovní obor patří podle včera (1. června 2017) zveřejněných statistik pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz za loňský rok, které vydává Český statistický úřad, mezi pět nejrizikovějších povolání. V pracovní neschopnosti delší než tři dny skončilo 2 945 dělníků. Zatímco celkový počet pracovních úrazů každoročně stoupá, ve stavebnictví se daří úrazy eliminovat.

„Uvědomujeme si, že stavebnictví je velmi rizikovým oborem, a proto patří bezpečnost na stavbách mezi naše priority,“ říká Lukáš Koubek, manažer bezpečnosti společnosti Skanska. Přístup Skanska je patrný i v případě porovnání konkrétních údajů z jejích staveb s daty z ČSÚ. Její podíl na celkovém počtu úrazů ve stavebnictví za posledních pět let nepřekročil 1,5 %. V loňském roce šlo dokonce o 0,8 % úrazů, konkrétně o 26 úrazů s pracovní neschopností z celkového republikového počtu 2 945.

Úspěšnost Skanska tkví v mnohem citlivějším rozlišování a vyhodnocování hrozeb, které mohou na zaměstnance při práci čekat. Skanska vyvinula vlastní systém sledování nehod a potenciálně nebezpečných situací na stavbě, sleduje i již potenciálně nebezpečné situace, které nazývá skoronehody. Skoronehoda je skutečná událost, která nastala, při níž mohlo dojít k ohrožení života a zdraví, ale pouze náhodnou shodou okolností k tomu nedošlo, ale  stejným postupem by brzy dojít mohlo. A proto už v této fázi Skanska nastavuje pravidla a ochranné procesy tak, aby případným úrazům předešla.

„Bezpečnostní standardy máme nastaveny na velmi vysoké úrovni. Nespokojujeme se pouze s tím, co nám ukládá zákon. Jdeme dál, nastavujeme nová opatření již na základě sledování skoronehod a přicházíme s vlastními inovacemi a ochrannými opatřeními, jako jsou například alkoholtestery u vstupu na stavbu, závěsný systém alsipercha a mnoho dalších zlepšení,“ objasnil Koubek.