Skanska v České Republice
c

Nové bezpečnostní prvky na stavbách. Skanska přichází s vlastními inovacemi.

Tisková zpráva 15.05.2017 13:35 CET

Stavebnictví jako pracovní obor patří podle posledních zveřejněných statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) mezi velmi rizikové činnosti, pro společnost Skanska je proto bezpečnost na stavbách jedním ze zásadních témat a hlavní hodnotou společnosti. Každoročně tak přichází s novinkami v této oblasti, na jejichž vývoji se sama podílí.

Podle ČSÚ skončilo kvůli pracovnímu úrazu ve zdravotní neschopnosti delší než tři dny za první pololetí roku 2016 bezmála 1 500 stavebních dělníků. Přesto stavebnictví nepatří k nejrizikovějším profesím. Pro představu například  ve zpracovatelskému průmyslu se ve stejném období loňského roku zranilo bezmála 11 000 osob.

Mezi nejnebezpečnější činnosti patří práce ve výškách, zdvihací operace, zemní práce a použití těžké mechanizace zahrnující výkopové práce. Skanska neustále hledá nová řešení a například pro jištění při pracích ve výškách používá systém alsipercha připomínající šibenici uchycenou na speciálních patkách, které jsou již nedílnou součástí projektové dokumentace a pracovníky jistí pomocí postroje. Pokud by došlo k pádu, systém se ihned zablokuje a člověka zachytí. U jeřábů používá Skanska blokovací zařízení, které zabraňuje kolizi jeřábů a tím střetu břemen. Inovací z dílny společnosti jsou také tzv. Safety pointy, vymezená místa na stavbě, v nichž mohou pracovníci bezpečně telefonovat, v případě zranění tam naleznou lékárničku a v nouzi mohou spustit alarm pro celou stavbu. Jinak je na stavbě telefon z důvodu bezpečnosti přísně zakázán! Tyto prostory bylo z výšky těžké rozlišit od jiných míst na staveništi. Proto jsou jejich střechy natřeny zeleně reflexní barvou, aby byly ihned rozpoznatelné i pro jeřábníky.

Povinná výbava každého dělníka

Povinností a již rutinou nejen pro dělníky Skanska, ale i zaměstnance subdodavatelů jsou vyztužené pracovní boty, helma, reflexní vesta, rukavice a brýle. Pro specifické činnosti jsou pak doplněny dalšími prostředky, například sluchátky nebo respirátorem. Pro vše je dán jasný postup. U sváření musí pracovníci například reflexní vestu sundat a vzít si svářecí kuklu a speciální rukavice. Podobné je to při manipulaci s chemikáliemi, kdy musejí být brýle a rukavice odolné proti poleptání. 

Plánování

Každý vedoucí pracovník vždy ráno před zahájením práce probere s vedením stavby aktuální činnosti a rizika pro ten daný den, s nimiž následně seznámí své pracovníky. Ti pak na tzv. start kartě stvrdí, že jsou s riziky a použitím povinných ochranných prostředků obeznámeni. „Bezpečnost lidí na stavbě je pro nás prioritou, proto naše standardy ve Skanska jsou ještě přísnější, než zákonné normy. Není to hra o to, být nejlepší. Jde o lidské životy a my si toto velmi dobře uvědomujeme,“ vysvětluje Jakub Kolesár, manažer zodpovědný za bezpečnost ve Skanska, hlavní důvod, proč přistoupila Skanska již před lety k tvrdším opatřením.

Zásadní požadavek v přístupu k bezpečnosti práce je komunikace. Ať již s dělníky, stavbyvedoucími nebo manažery staveb. „Právě oni nám pomáhají pochopit, co a jak dělají a teprve poté můžeme přicházet s návrhy bezpečnostních opatření. Když nevíte, co se jak dělá, není možné takovou činnost udělat bezpečnější. Hledáte řešení společně s nimi. Tak si zaměstnanci více uvědomují skutečnost, že je potřeba se chovat bezpečně. Kvůli sobě i ostatním. Změnit lidské myšlení je vždy to nejtěžší, to aby člověk vzal bezpečnost za svou,“ objasnila Eva Nykodymová, manažerka bezpečnosti a udržitelnosti Skanska.

Týden bezpečnosti

Tento týden je ve Skanska globálně zasvěcen tématu bezpečnosti. Ve dnech od 8. do 14. 5. probíhá Týden bezpečnosti s mottem „Plánuj každý den“ a je zaměřen na to, aby se zaměstnanci na stavbách naučili plánovat dopředu svoji práci s ohledem na bezpečnostní rizika. V průběhu této akce si tak všichni zaměstnanci Skanska po celém světě připomínají důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a proškolují se v nových bezpečnostních postupech.

Příloha 1:  První pětice oborů ve statistice pracovní neschopnosti způsobené pracovními úrazy a trvající déle než tři dny

Odvětví

  1. pololetí 2016

2015

2014

Zpracovatelský průmysl

10 717

19 713

18 959

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motor. vozidel

2 604

4 796

4 522

Doprava a skladování

2 196

4 099

4 066

Administrativní a podpůrné činnosti

1 461

2 662

2 367

Stavebnictví

1 441

2 954

3 112

Celkem za všechna sledovaná odvětví

24 158

45 621

44 301

Zdroj: Statistiky ČSÚ