Skanska v České Republice
c

Skanska Reality: Po 9 letech sporů soud rozhodl, že bytový projekt Milíčovský háj nestojí v místě chráněného území

Tisková zpráva 27.04.2017 15:44 CET

Dne 28. února 2017 bylo vydáno soudní rozhodnutí, které potvrzuje, že vloni dokončený bytový projekt Milíčovský háj “nebyl budován v přírodní památce Milíčovský les a rybníky ani s ní bezprostředně nesousedí; je od přírodní památky oddělen ochraným pásmem vysokého napětí.”

Ochrana životního prostředí a hledání souladu našich staveb s prostředím, ve kterém vyrůstají, patří dlouhodobě mezi priority naší společnosti,” sdělila Naďa Ptáčková, generální ředitelka Skanska Reality. “Také považuji za důležité deklarovat, že v rámci výstavby projektu Milíčovský háj jsme vždy jednali ve shodě se zákony platnými na území ČR,,” doplnila závěrem. 

Venkovní stavební práce na pozemcích okolo bytových domů etapy Luční byly dočasně pozastaveny v létě roku 2013 a to na základě předběžného opatření vydaného Českou inspekcí životního prostředí ze dne 18. července 2013. Důvodem pro vydání předběžného opatření byla neexistence jednoho z podkladových rozhodnutí potřebných k vydání stavebního povolení, konkrétně Výjimky z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Tato výjimka byla zrušena soudním rozhodnutím a kauza byla vrácena na Ministerstvo životního prostředí k novému projednání.

Ministerstvo životního prostředí následně vydalo dne 13. září 2013 Rozhodnutí o nevydání Výjimky z důvodu její nepotřebnosti. Je zde výslovně uvedeno, že „při pokračování stavby nemůže dojít ke škodlivému rušení zvláště chráněných živočichů ani k zásahu do jejich biotopu,“ resp., že: „účastník řízení (Skanska) pro svou stavební činnost nepotřebuje výjimku z §56 ZOPK, jelikož v případě stavební činnosti účastníka (Skanska) na dotčených pozemcích se nemůže jednat o škodlivé zásahy podle §50 odst.2 ZOPK.“ Podle tohoto Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí tedy dotčené stavební pozemky projektu Milíčovský háj nebyly vhodnými biotopy pro dané živočichy a tito na nich nežili.

Kolaudace poslední etapy Milíčovského háje se uskutečnila v dubnu loňského roku. V doposud nejúspěšnějším projektu Skanska Reality, jehož součástí je také jeden z prvních pasivních bytových domů v Praze, nyní žije 911 rodin, párů a jednotlivců. Společně s novými bytovými domy byl dokokončen i navazující park, propojující stávající trasy cyklostezek.