Skanska v České Republice
c

Skanska rozvíjí strategii regionalizace

Tisková zpráva 08.03.2017 15:14 CET

Skanska v České republice a na Slovensku pokračuje ve strategii regionalizace, aby byla srozumitelnější pro zákazníky.

S účinností od 6. března se Skanska člení na čtyři divize, a to podle regionálního klíče. Nově vzniká divize Čechy, vedená Petrem Michálkem, divize Morava, vedená Michalem Reiterem, a divize Slovensko, pod vedením Miroslava Potoče, všechno stávajícími členy managementu Skanska. Beze změny zůstává divize Rumunsko a Maďarsko, vedená Richardem Burleighem.

„Až dosud byla naše společnost rozdělena podle kompetencí, nové uspořádání je vstřícnější směrem k zákazníkům. Chceme být vůči nim srozumitelní a čitelní a nabízet jim efektivní služby,“ říká Michal Jurka, prezident obchodní jednotky Skanska Česká republika a Slovensko.

Regionální členění je součástí konsolidace stavebních aktivit Skanska ve středo- a východoevropském regionu. Fakticky to znamená výhodu pro zákazníky, které Skanska obslouží ve všech oborech z jednoho místa. Příkladem může být stavba železniční stanice v České Lípě, kde pozemní stavitelství Skanska dokončilo stavbu budovy nádraží a specialisté ze silničního stavitelství vystavěli přilehlou komunikaci a autobusové zastávky. V rámci jednoho projektu navazuje železniční stavitelství stavbou kolejiště.

Ve všech třech regionech v České republice a na Slovensku tak Skanska bude nabízet všechny kompetence dopravního i pozemního stavitelství, specializované dodávky i dodávky materiálu a surovin. Počet jejích zaměstnanců i v nové struktuře zůstává stejný.