Skanska v České Republice
c

Skanska bude nově provozovat lom Rosice

Tisková zpráva 22.02.2017 12:50 CET

Skanska podepsala smlouvu s Českomoravským štěrkem na provozování lomu poblíž Rosic u Brna.

Lom Rosice je již čtvrtý lom, který bude Skanska v České republice provozovat. Čtyřetážový kamenolom Rosice je významným dodavatelem kvalitního přírodního drceného kameniva. Primární horninou je bítešská ortorula (metamorfovaná hornina), jež se vyznačuje dobrými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi pro široké spektrum použití ve stavebnictví. Drcené kamenivo je použitelné do betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro drážní stavby, do asfaltových a nestmelených vrstev, ale i pro další použití.

„Jde o první lom provozovaný Skanska na Moravě. Reagujeme tak zejména na zvýšenou interní poptávku v oblasti silničního stavitelství. I na Moravě nyní zákazníkům nabízíme kvalitní kamenivo pro nejširší použití,“ říká Aleš Krupka, ředitel Skanska zodpovědný za surovinové zdroje.