Skanska v České Republice
c

Skanska opravila silnici mezi obcemi Kaple a Čelechovice na Hané o měsíc dříve

Tisková zpráva 01.11.2016 12:00 CET

V úterý 25. října se opět pro řidiče otevřela zrekonstruovaná silnice mezi obcemi Kaple a Čelechovice na Hané. Silnice byla uzavřena od středy 27. července.

Společnost Skanska zahájila koncem července opravu silnice mezi obcemi Kaple a Čelechovice na Hané v délce 1,6 km vedoucí částečně přes intravilán obce Kaple. Komunikace byla v havarijním stavu a chybělo i vodorovné dopravní značení, které Skanska provedla spolu se závěrečnými pracemi, a tak se silnice stala i bezpečnější. Skanska v obci Kaple rovněž opravila chodníky a vybudovala nové parkovací zálivy. Součástí stavby byly i sadbové úpravy.

„Po odfrézování staré živičné vozovky jsme provedli lokální sanaci nevhodného podloží a dosypali je štěrkodrtí. Celou konstrukci vozovky jsme následně zrecyklovali za studena a položili jsme nový asfaltový povrch včetně vodorovného značení a svodidel,“  říká Arnold Rozehnal ze zhotovitelské společnosti Skanska.

 

Základní údaje o stavbě:

Název díla: III/44926 Kaple – Čelechovice na Hané

Investor: Správa silnic OL kraje za přispění SFDI a Obec Čelechovice na Hané

Cena: 20,5 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel: Skanska a.s.

Termín: 27. červenec – (plánované ukončení 30. listopad 2016)