Skanska v České Republice
c

Zrekonstruovaná část dálnice D2 u Brna se v sobotu otevře řidičům. Unikátní technologií Skanska většinu vybouraného betonu vráti

Tisková zpráva 02.09.2016 12:42 CET

V sobotu 3. září ukončí Skanska modernizaci úseku dálnice D2 na 18,4. – 11,9. kilometru ve směru na Brno a řidiči budou moci v tomto úseku projíždět bez omezení. Jako první firma Skanska rekonstruovala dálnici s minimem odpadů, dokázala totiž vybouraný cementobetonový kryt dálnice zrecyklovat a vrátit zpět. Ušetřila tak nejen přírodní zdroje, ale snížila se tak razantně prašnost, hluk a exhalace vznikající při přepravě kameniva.

Pro Skanska tato technologie při rekonstrukci dálnice D2 znamenala využití mezideponie u obce Blučina, kde rozdrtila a přetřídila téměř 50 tis. tun vybouraného betonu z D2. Většinu materiálu pak opětovně využila na přistavené mobilní betonárně pro výrobu více než 17 tis. kubíků betonu, který následně položila do spodní vrstvy cementobetonového krytu nové vozovky.

“Myšlenkou využití vybouraného betonu do nové směsi se zabýváme už nějakou dobu a rekonstrukce D2 nám ukazala cestu. Provedli jsme řadu nezbytných zkoušek v naší akreditované laboratoři, absolvovali náročná jednání s projektanty a přesvědčili investora,” říká Bohuslav Slánský, technický ředitel divize společnosti Skanska.

Stavba dálnice D2 v úseku 18,4 – 11,9 km za Brnem v hodnotě bezmála 122 mil. Kč zahrnovala kompletní rekonstrukci vozovky s novým cementobetonovým krytem a úpravu svodidel. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Finanční prostředky poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Základní údaje o stavbě:

Název díla: Dálnice D2 - Modernizace v úseku 18,4 – 11,9 km

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Skanska a.s.

Termín: červen – září 2016