Skanska v České Republice
c

Skanska začne práce na opravě silnice mezi obcemi Kaple a Čelechovice na Hané

Tisková zpráva 27.07.2016 10:31 CET

Od středy 27. července do konce listopadu bude společnost Skanska rekonstruovat silnici mezi obcemi Kaple a Čelechovice na Hané.

Společnost Skanska 27. července zahájí opravu silnice mezi obcemi Kaple a Čelechovice na Hané v délce 1,6 km vedoucí částečně přes intravilán obce Kaple. Po odfrézování stávající živičné vozovky firma provede lokální sanaci nevhodného podloží, které dosype štěrkodrtí a zrecykluje za studena. Následně položí nový asfaltový povrch včetně vodorovného značení a svodidel. V obci Kaple rovněž opraví chodníky a vybuduje nové parkovací zálivy. Součástí stavby jsou i sadbové úpravy.

„Stávající komunikace byla v havarijním stavu a chybělo i vodorovné dopravní značení, které provedeme spolu se závěrečnými pracemi a přispějeme tak k bezpečnosti dopravy,“ říká Petr Maurer ze zhotovitelské společnosti Skanska.

 

Základní údaje o stavbě:

Název díla: III/44926 Kaple – Čelechovice na Hané

Investor: Správa silnic OL kraje za přispění SFDI a Obec Čelechovice na Hané

Cena: 20,5 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel: Skanska a.s.

Termín: 27. červenec – 30. listopad 2016