Skanska v České Republice
c

Zaměstnanci Skanska podají ruku tam, kde je potřeba

Tisková zpráva 30.05.2016 16:00 CET

Dnes, 30.5., začíná týden, ve kterém zaměstnanci Skanska v České a Slovenské republice mohou věnovat jeden den veřejně prospěšným pracím v rámci Dne dobrovolnictví.

Vodorovne znaceni na prejezdu v Tlumacove

Cílem společnosti Skanska je ukázat, že je nejen profesionální stavební firmou, ale také dobrým sousedem. Její zaměstnanci podají pomocnou ruku tam, kde je potřeba, například v Praze je to DC Lékořice, centrum Amélie nebo budou čistit okolí vodních toků. Dále například v mateřské škole v Telnici u Brna, ve Speciální škole Jistota v Prostějově, v Integrované ZŠ Neštěmická 787/30 Ústí nad Labem a dalších lokalitách.

Zaměstnancům společnosti Skanska, účastníkům dobrovolnických aktivit, bude poskytnutý jeden den placeného pracovního volna. Jedinou podmínkou přitom je, že každá dobrovolnická aktivita musí naplnit hodnoty a strategii společnosti Skanska.

Skanska byla v roce 2015 oceněna jako TOP Odpovědná velká firma roku a zároveň jí bylo uděleno ocenění za Dlouhodobý přínos společenské odpovědnosti v České republice. V téže soutěži Skanska ČR a SR získala bronzový certifikát za Udržitelný produkt 2015 za koordinaci celého životního cyklu stavby a uplatňování principů oběhové ekonomiky pomocí BIM (Building Information Modeling).

V roce 2014 se do dobrovolnických aktivit zapojilo 147 zaměstnanců, v roce 2015 již 250.