Skanska v České Republice
c

Umíte poskytnout první pomoc? Přijďte si to vyzkoušet a odhalit nejasnosti a mýty v poskytování první pomoci.

Tisková zpráva 25.04.2016 10:00 CET

Ve středu 27. dubna 2016 od 10:45 do 17:15 hodin pořádá společnost Skanska v rámci Týdne bezpečnosti seminář o první pomoci otevřený pro veřejnost, který se koná v horním vestibulu železniční stanice Plzeň hlavní nádraží.

Příchozí se naučí zachránit život v několika krocích. Budou moci poznat veškerou zásahovou techniku a vše si vyzkoušet pod dohledem profesionálních záchranářů, kteří také předvedou ošetření realisticky maskovaných traumat. Záchranáři se budou věnovat také omylům a mýtům v poskytování první pomoci.

„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je celoročně naší absolutní prioritou. Vzhledem k tomu, že již pátým rokem modernizujeme železniční uzel v Plzni, tak právě zde chceme touto akcí podpořit Skanska Týden bezpečnosti, při kterém si připomínáme, že lidské zdraví a život nelze ničím nahradit,“ říká projektový manažer stavby Jan Mitlöhner ze společnosti Skanska.