Skanska v České Republice
c

Hospodářské výsledky skupiny Skanska v ČR a SR za rok 2015

Tisková zpráva 08.02.2016 11:00 CET

Společnosti Skanska ve stavebním segmentu loni vzrostl obrat i zisk. Velmi se jí dařilo i v rezidenčním a komerčním developmentu. Skanska chce zvýšit bezpečnost pracovníků i u subdodavatelů.

V reakci na pozitivní vývoj ve stavebnictví, zejména v oblasti infrastrukturních staveb, vzrostly společnosti Skanska ČR a SR obrat i zisk. Nově se jí také podařilo získat zakázku na stavbu továrny pro zdravotnické potřeby švédské společnosti Mölnlycke v hodnotě přes půl miliardy korun.

V rezidenčním segmentu Skanska prodala 507 nových bytů a v komerčním developmentu úspěšně dokončila a prodala budovu Corso Court Karlín.

Skanska bude u svých subdodavatelů vyžadovat databázi odpracovaných hodin zaměstnanců a reportování nebezpečných situací.

Provozní zisk stavebního segmentu skupiny Skanska v ČR a SR dosáhl v loňském roce výše 353 milionů korun. V roce 2014 to bylo 142 miliónů korun. Tržby firmy za stejné období činí 15,8 miliard korun, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 8 %. Růst zisku je vyšší jednak vyššími tržbami a dále lepším řízením projektů, ať už v oblasti nákladů, efektivního využívání vlastních kapacit, tak i v lepším řízení rizik. Velmi úspěšné byly i segmenty rezidenčního a komerčního developmentu. Skanska úspěšně dokončila a obratem prodala novou budovu Corso Court v pražském Karlíně, která se zároveň stala jejím novým sídlem. Na území Prahy pak prodala 507 nových bytů, tedy o celou čtvrtinu více než v roce 2014.

„Zaměřili jsme se na efektivnější řízení rizika a rozšířili svojí působnost do regionů v rámci České republiky a Slovenska. Lepší situace je i na stavebním trhu, který je oproti minulým letům transparentnější a následuje pozitivní vývoj české ekonomiky. Roste HDP, klesá nezaměstnanost a kurz koruny vůči euru je stabilní,“ říká Roman Wieczorek, statutární ředitel Skanska a.s.

Skanska Reality a.s. na území Prahy prodala 507 nových bytů, což je o 25 % více než v roce 2014. V únoru koupila karlínský projekt River Gardens východ, v dubnu následovala akvizice průmyslového brownfieldu Michelských pekáren a koncem července nákup pozemků někdejšího Modřanského cukrovaru, v rámci nichž by mělo v budoucnu vyrůst až několik tisíc bytů.

„Naplňují se naše předpoklady, že na cenové úrovni trhu před krizí budeme již letos. V loňském roce jsme se koncentrovali na akvizice a další zvyšování kvality, a to jak v souvislosti s nabízeným produktem, tak se zákaznickým servisem. V obojím chceme pokračovat i letos. V oblasti akvizic plánujeme do nových lokalit v Praze investovat další stamiliony korun,“ sdělila Naďa Ptáčková, generální ředitelka Skanska Reality a.s.

Pro komerční development Skanska byl rok 2015 jeden z nejúspěšnějších na českém trhu.

„Pronajali jsme přes 7 500 čtverečních metrů kanceláří Corso Court společnosti Expedia, a tak jsme dosáhli 100% obsazenosti budovy ještě dva měsíce před dokončením. Corso Court je velmi inovativní a ekologická stavba, která svým uživatelům nabízí skvělé pracovní prostředí,“ říká Marie Passburg, generální ředitelka Skanska Property Czech Republic s.r.o.

Budova pak byla prodána nemovitostnímu fondu spravovaného společností Invesco Real Estate. Skanska Property rovněž zahájila výstavbu projektu Five na Smíchově, proto bude moci v prvním čtvrtletí příštího roku uvést na trh více než 14 000 čtverečních metrů vysoce kvalitních kancelářských prostor.

Skanska ČR a SR vloni přijala 500 zaměstnanců, z toho 100 připadá na nově otevřené pozice, přesto její kapacity, zvláště v železničním stavitelství, byly vytíženy na maximum. Skanska aktuálně zaměstnává v České republice a na Slovensku téměř 4000 lidí a v náboru pokračuje, letos plánuje otevřít rovněž kolem 100 nových pozic, převážně ve výrobní sféře, tedy pozice jako jsou mistr, stavbyvedoucí nebo přípravář. Nová místa by měla vzniknout i v podpůrných odděleních.

„Základními kameny naší kultury jsou vzájemný respekt, úcta a týmová spolupráce. To jsou hodnoty společné všem zaměstnancům Skanska, ale jak zjišťujeme i celé mladé generaci. Často proto vybíráme vhodné kandidáty mezi absolventy a následně se zaměřujeme na jejich kvalitní zaškolení a rozvoj,“ říká dále Roman Wieczorek.

Skanska se soustředí na téma bezpečnosti práce, etiky podnikání a odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Skanska je mezinárodně vnímá jako hlavní prioritu celého stavebního odvětví. Nově bude i u všech svých dodavatelů a subdodavatelů vyžadovat databázi odpracovaných hodin zaměstnanců a reportování nebezpečných situací, aby efektivněji chránila život a zdraví nejen svých přímých zaměstnanců, ale opravdu všech pracovníků působících na jejích stavbách.

„Skanska je společnost založená na mezinárodně sdílených hodnotách, kterými jsou bezpečnost na pracovištích, péče o zákazníka, vzájemná spolupráce a etické a transparentní chování, na prvním místě v Business Plánu Skanska v ČR a SR na období 2016 - 2020 je oblast bezpečnosti práce, v níž chceme nadále rozvíjet své postavení leadera trhu,“ dodává Roman Wieczorek.

Skanska získala titul TOP odpovědná velká firma 2015, hlavní cenu za dlouhodobou podporu a rozvoj šetrného stavebnictví. Za důraz na bezpečnost práce ve formě zvýšení standardu - používání brýlí a rukavic, ochranu životního prostředí a práci s komunitou v podobě podobě dobrovolnického zaměstnaneckého programu Podej ruku. V téže soutěži Skanska ČR a SR získala bronzový certifikát za Udržitelný produkt 2015 za využívání ekologicky neškodných materiálů a uplatňování principů oběhové ekonomiky a cenu za Dlouhodobý přínos CSR v České republice za společensky odpovědný přístup v podnikání.