Skanska v České Republice
c

Těžká nákladní doprava už nebude obtěžovat obyvatele jihovýchodní části Žďáru nad Sázavou

Tisková zpráva 23.11.2015 14:15 CET

Žďár nad Sázavou (23. listopadu 2015) - dnes byl otevřen chybějící úsek důležité komunikace spojující průmyslovou zónu Jamská se silnicí I/19 vedoucí do Nového Města na Moravě. Projekt v hodnotě 51,4 mil. Kč stavěla společnost Skanska od dubna do listopadu letošního roku.

Skanska otevřela novou silnici u Žďáru nad Sázavou, spojující průmyslovou zónu města Jamská a stávající silnicí I/19 u odbočky na Mělkovice. Nová silnice převede tranzitní dopravu ze směru od Nového Města na Moravě do okrajových částí navazujících na průmyslovou oblast, mimo zastavěné čtvrti města Žďár nad Sázavou. Přeložka silnice povede i ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy, zlepšení dopravní obslužnosti a podpoře rozvoje průmyslu v oblasti. Má dva jízdní pruhy s rozšířením v místě odbočovacích pruhů křižovatek a je téměř kilometr dlouhá. Součástí zakázky, kromě vlastní přeložky silnice I/19, byla i úprava dvou navazujících křižovatek.

„S otevřením tohoto úseku silnice se obyvatelům jihovýchodní části města Žďáru nad Sázavou uleví od průjezdu těžké nákladní dopravy. Spolu s přeložkou silnice jsme modernizovali i dvě navazující křižovatky a stávající silnice v začátku a na konci nové přeložky, včetně úprav stávající silnice I/19. Museli jsme se vypořádat i s kanalizací, přeložením telekomunikačních kabelů a následnou rekultivací povrchu a úpravami vegetace,“ říká František Kinc ze společnosti Skanska, která práce prováděla.        

Základní údaje:

Název:   I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice přeložka
Investor: ŘSD ČR, Správa Jihlava
Zhotovitel: Skanska a.s.
Termín:  duben až listopad 2015
Stavební náklady: 51,4 mil. Kč bez DPH