Skanska v České Republice
c

Od května budou cestující v okolí Ostravy cestovat vlakem rychleji

Tisková zpráva 27.10.2015 12:30 CET

Společnost Skanska začala stavební práce na úseku trati Ostrava-Kunčice - Havířov. Projekt v hodnotě téměř 346 mil. Kč spolufinancovaný z evropských fondů v rámci operačního programu Doprava poběží do konce dubna příštího roku. Zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty a cílem rozsáhlé rekonstrukce trati je zvýšení rychlosti na 100 km/h a výrazné zkrácení přepravní doby pro cestující.

Rekonstruovány budou tři úseky dvoukolejné trati v celkové délce kolejí 16,3 km, na kterých je v současnosti omezená rychlost na 80 km/h. Současný stav tratě má za následek pomalou jízdu vlakových souprav a následné další omezení rychlosti na trati.

  • úsek Havířov - Ostrava-Bartovice
  • železniční stanice Ostrava-Bartovice
  • úsek Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice

„Přibližně desetikilometrový úsek je součástí frekventované tratě mezi Opavou, Ostravou a Českým Těšínem. Denně jej v každém směru využijí desítky osobních a spěšných vlaků a nemalý počet dálkových spojů. Kvalitnější parametry tratě, včetně zvýšení traťové rychlosti, ocení i nákladní dopravci,“ říká mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský.

"Na všech úsecích provedeme kompletní výměnu kolejového svršku, což v praxi znamená výměnu kolejnic, betonových pražců, doplnění a pročištění kolejového lože. Odvodňovací funkce příkopů budou obnoveny rozsáhlým čištěním, aby se zamezilo poruchám v geometrické poloze koleje, což má za následek snižování rychlosti na trati. Na kilometr dlouhém úseku Havířov - Ostrava-Bartovice dojde ke kompletní rekonstrukci železničního spodku. V rekonstruovaných úsecích bude upravováno i trakční vedení společně s ukolejením ocelových konstrukcí. Stavební práce zahrnují také úpravy propustků a mostů, jakož i zabezpečovacích zařízení výhybek a světelnou signalizaci tak, aby byly uzpůsobeny pro rychlost 100 km/h, " popisuje stavbu Ivan Dimitrov st., projektový manažer Skanska.

Základní údaje:

Název:                        Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice – Havířov
Investor:                     Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) Zhotovitel:                  Skanska SK a.s. a Skanska a.s.,
Projektant:                  SUDOP PRAHA a.s.
Termín:                       říjen 2015 – duben 2016
Stavební náklady:      346 mil. Kč bez DPH