Skanska v České Republice
c

Postavíme dálnici D1 z Lipníku do Přerova

Tisková zpráva 24.06.2015 8:30 CET

19. června 2015 byla oficiálně podepsána smlouva na stavbu úseku 0137 dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem. Stavbu v hodnotě 2,7 miliardy korun (bez DPH) provede společnost Skanska během následujících čtyř let. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic, státní organizace. Finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury a stavba je navržena k zařazení do Operačního programu Doprava a bude spolufinancována z Fondu soudržnosti.

 

Jsme velmi rádi, že můžeme pokračovat ve výstavbě tak významné trasy, jakou je dálnice D1 a pomoci tak rozšíření sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky,“ říká Michal Reiter, výkonný ředitel divize Silniční stavitelství, Skanska a.s.

Předmětem díla je stavba 14 km úseku dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem. Na trase bude vybudováno 24 mostních objektů, tři mimoúrovňové křižovatky, přes sedm kilometrů protihlukových stěn a opěrné zdi. Stavba D1 0137 zahrnuje kromě hlavní trasy také přeložky silnic I. - III. třídy a polních cest v celkové délce téměř čtyři kilometry.

Trasa dálnice D1 v úseku mezi Přerovem a Lipníkem je součástí budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří páteřní síť komunikací v naší zemi. Dobudování uceleného dálničního tahu D1 a D47, spojujícího hlavní průmyslové oblasti státu v ose Praha – Brno – Ostrava, je jednou ze základních podmínek efektivního napojení ekonomiky státu na evropské struktury a tím i zajištění dalšího rozvoje České republiky. Jedná se o jeden z posledních chybějících úseků D1, který je největší silniční stavbou připravovanou v posledních letech.

Základní údaje:

Název: D1, úsek Přerov – Lipník n. Bečvou (km 282,200 – 296,513)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství
Projektant: Sdružení D 0137 – Dopravoprojekt Brno a.s., HBH Projekt spol. s r.o. a SUDOP Praha a.s.
Termín: 48 měsíců
Stavební náklady: 2 717 043 775 Kč (bez DPH)