Skanska v České Republice
c

Nová a moderní železniční stanice v Karlových Varech

Tisková zpráva 16.06.2015 9:40 CET

 

ZST KV - slavnostni zahajeni stavby

Poválečná provizorní výpravní budova, která je v současné době v havarijním stavu, bude nahrazena novostavbou s dostatečnou kapacitou pro odbavení cestujících, se zázemím pro řízení dopravy a správu nádraží.

Nynější budova bude demolována postupně. Pro zajištění funkčnosti nádraží bude zachována její východní část, která bude plnit základní funkce nádraží po dobu výstavby. Po dokončení stavby dojde i k demolici východní části výpravní budovy a poté k úpravě nástupiště.

„Po celou dobu modernizace musíme být maximálně opatrní a zajistit naši bezpečnost, stejně jako bezpečnost cestujících. Stavba totiž bude probíhat bez přerušení vlakového provozu. S tímto nám pomohou naši specialisté ze Železničního stavitelství. Je pro nás důležité, aby stavba byla především bezpečná,“ řekl Per-Anders Truedsson, ředitel divize ze společnosti Skanska.

Nová budova bude mít jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Centrálním prvkem bude hala s prosklenou střechou, která přechází přes obě podlaží a symetricky budovu rozděluje.