Skanska v České Republice
c

Přestupní uzel u železniční stanice v Bílovicích nad Svitavou v novém

Tisková zpráva 12.06.2015 10:10 CET

Dne 12. června 2015 byl slavnostně otevřen přestupní uzel u železniční stanice v Bílovicích nad Svitavou. Stavba realizovaná společností Skanska zahrnovala výstavbu nových komunikací a zpevněných ploch, točny pro autobusy, chodníky, parkoviště, zastávky autobusové dopravy, sociální zázemí pro řidiče, dešťové kanalizace a nové veřejné osvětlení.

 

Bilovice

„Věřím, že nový přestupní uzel usnadní cestování obyvatelům obce i ostatním cestujícím. Celá lokalita dostala modernější tvář a třeba se proto stane novým, oblíbeným místem pro setkávání,“ uvedl Petr Maurer, ředitel závodu společnosti Skanska. 

Na podzim loňského roku byly provedeny přeložky inženýrských sítí, opevnění koryta řeky Svitava a přístupová komunikace k nádražní budově, včetně pojížděných chodníků a parkovacích stání. Letos začaly práce na stavbě už v lednu výstavbou dešťové kanalizace v délce 400 m, sociálního zázemí pro řidiče, včetně vodovodní přípojky. Následovala montáž veřejného osvětlení, položily se konstrukční a asfaltové vrstvy samotné komunikace včetně autobusové točny, parkovišť pro automobily a motocykly, autobusových zastávek. Na závěr proběhly vegetační úpravy, montáž elektronických informačních panelů a mobiliáře a umístily se bezpečnostní prvky. 

Práce trvaly devět měsíců. Zhotovitelem stavby je Skanska a.s., investor Obec Bílovice nad Svitavou, která stavbu financovala za přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Základní údaje o stavbě:

Název díla: Terminál IDS JMK u železniční stanice v Bílovicích nad Svitavou, K 00071C - dopravní uzel IDS
Investor: Obec Bílovice nad Svitavou za přispění Evropských fondů
Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Jihomoravská
Začátek výstavby: září 2014
Ukončení výstavby: květen 2015