Skanska v České Republice
c

Skanska dokončila propojení ulic Anglická – Brněnská v Prostějově

Tisková zpráva 11.06.2015 10:30 CET

Dne 11. června 2015 bylo uvedeno do provozu propojení ulic Anglická – Brněnská v Prostějově, které propojuje severní a jižní obslužnou komunikaci. Slavnostního přestřižení stuhy se zúčastnil primátor Miroslav Pišťák, kterého doprovázel náměstek Zdeněk Fišer, radní a zastupitelé města Prostějova a zástupci realizace stavby.

 

Stavba byla realizována ve dvou na sobě navazujících etapách, kdy první trvala 10 týdnů, druhá 8. V rámci stavebních prací byly zrekonstruovány dvě stávající stykové křižovatky na křižovatky okružní a bylo nově postaveno propojení mezi těmito křižovatkami podél stávajícího parkoviště u Aquaparku. Součástí stavby byla i rekonstrukce chodníků a vybudování nových propojení stávajících cyklotras o nový úsek, dále také přeložky inženýrských sítí. V rámci prací byla postavena protihluková stěna, která má zmírnit hluk z provozu na komunikaci a jako další protihlukové opatření byl položen tzv. tichý asfalt, který tlumí hřmot od automobilů o cca 3-5 decibelů.

„V rámci výstavby první etapy proběhla pro společnost VaK současně i rekonstrukce stávajícího kanalizačního řádu, jehož stav byl nevyhovující, a proto bylo nutné jej nahradit novým potrubím o profilu jeden metr,“ řekl výkonný ředitel divize Silniční stavitelství společnosti Skanska, která stavbu realizovala, Michal Reiter.

Práce trvaly mimo zimní období necelých pět měsíců. Nyní probíhají dokončovací práce a terénní úpravy. Do konce září tohoto roku bude provedena výsadba stromů a keřů, na které již nejsou vhodné klimatické podmínky. Stavba bude dnešním dnem uvedena do zkušebního provozu. Po následném měření hluku a jeho vyhodnocení se zkušební provoz změní na trvalý.

Základní údaje o stavbě:

Název díla: Vnější okruh Anglická – Brněnská v Prostějově (úsek ulice v Polích – ulice Anenská)
Investor: Statutární město Prostějov
Zhotovitel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Střední Morava
Začátek výstavby: 09/2014
Ukončení výstavby: 05/2015