Skanska v České Republice
c

Skanska - Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky

Tisková zpráva 20.03.2015 13:30 CET

Vážený pane premiére,

za posledních pár dní se projekt R7 a věci s ním spojené staly hlavním tématem médií, a to jak v České republice, tak ve Švédsku.

Český rozhlas Radiožurnál vznesl podezření, podle něhož došlo k neetickému jednání, které mělo být údajně známo i představitelům společnosti Skanska, včetně tehdejšího generálního ředitele a předsedy představenstva Skanska v České republice a na Slovensku, současného ministra dopravy v úřadu vlády České republiky.

Striktně odmítáme toto nařčení i všechny související spekulace!

Od samého počátku opakujeme, že žádný z představitelů nejvyššího vedení Skanska, který byl uveden v rozhlasových reportážích, nebyl interním auditem informován o případné korupci v souvislosti s tímto projektem.

Vnímáme tato podezření jako naprosto nepřijatelná a v rozporu s běžnými novinářskými standardy, jejichž nejdůležitější součástí by mělo být poskytování spolehlivých zpráv a informací pro veřejnost. Nevíme, z jakého důvodu jsou proti naší společnosti takové útoky vedeny, ale ať už jsou záměry autorů jakékoli, silně se proti nim ohrazujeme.

Skanska absolutně netoleruje korupci. To je základem naší firemní kultury. K tomuto postoji a způsobu myšlení se veřejně hlásíme a dbáme na něj ve všech našich činnostech.

Od začátku Skanska poskytovala redaktorům českého a švédského radia všechna fakta, dokumenty i odpovědi, které žádali. Jedním z dokladů našeho přístupu je například skutečnost, že jsme bezprostředně po odvysílání prvních reportáží na webových stránkách publikovali dokumenty a materiály související s projektem R7. Navíc všichni oslovení představitelé Skanska byli plně k dispozici a otevřeně poskytovali svá vyjádření.

Tento přístup k celé věci demonstruje naši transparentnost. Věříme, že výše uvedenými kroky jsme splnili Váš požadavek o vysvětlení celé situace dříve, než byl vysloven.

Samostatnou záležitostí je projekt R7.
Nikdo nepřistupuje k této situaci s větší vážností než my. Celou situaci chceme důkladně popsat a vysvětlit. Veškeré závěry chceme zakládat na faktech. Proto se Skanska rozhodla zahájit nezávislý externí audit projektu R7, který povede společnost Deloitte.

S úctou

Roman Wieczorek
statutární ředitel
Skanska a.s.