Skanska v České Republice
c

Skanska provede externí audit

Tisková zpráva 20.03.2015 11:30 CET

Skanska nechá projekt R7 přezkoumat nezávislým externím auditem poté, co se stal terčem médií.

V roce 2008 získala Skanska zakázku na stavbu projektu R7, a to společně se dvěma partnery ve sdružení, společnostmi Geosan a EDS. Dva roky poté byl připraven finální přehled 116 stavebních objektů a v návaznosti na vyjednávání si strany rozdělily odpovědnost za jednotlivé stavební objekty.

Projekt nyní přilákal pozornost médií a vyvstaly otázky ohledně struktury a vyjednávání projektu před pěti lety.

V roce 2011 byl projekt R7 předmětem interního auditu, který dospěl k závěru, že došlo k porušení interních pravidel společnosti. Přezkum vedl bývalý vedoucí interního auditu, který však nehlásil žádná podezření z neetického jednání.  

Skanska bere veškerá podezření z porušení etických pravidel velmi vážně a vůči korupci má nulovou toleranci. Proto zahajuje nezávislý externí audit projektu R7.

Audit bude proveden společností Deloitte.