Skanska v České Republice
c

Na podezření z korupce bychom reagovali razantním způsobem

Tisková zpráva 19.03.2015 12:30 CET

„Kdybych byl informován o podezření z korupce, reagoval bych razantním způsobem. Vím, že stejně by se zachoval i Senior Executive Team. Rovněž předpokládám, že bývalý šéf interního auditu by takové podezření nahlásil mně a výboru pro audit. Žádná taková zpráva však neexistuje,“ říká Stuart Graham, předseda představenstva a člen výboru pro audit společnosti Skanska AB.

Na tvrzení bývalého vedoucího interního auditu Skanska AB ohledně údajné korupce reagoval také George Pettersson, CEO, autorizovaný účetní znalec ve společnosti KPMG a auditor společnosti Skanska AB. „Nebyl jsem informován o žádné korupci nebo údajné korupci v daném projektu v České republice. Ani jsem v průběhu zasedání výboru pro audit žádné takové informace neobdržel. Ve společnosti Skanska je zcela jednoznačně dáno, že interní audit je povinen hlásit obvinění a informace tohoto druhu předsedovi výboru pro audit, anebo o nich výboru předložit zprávu,“ říká George Pettersson.

Jsem naprosto šokován prohlášením pana Blomquista. Pan Blomquist se účastnil všech jednání ohledně projektu R7 a nikdy v mé přítomnosti nezmínil nic o korupci na tomto projektu. Jeho povinností, jako vedoucího interního auditu, bylo odhalovat případná pochybení! Pokud toto nedělal, neplnil své pracovní povinnosti. Zcela nepravdivá a ničím nepodložená obvinění představitelů Skanska, včetně mě, jsou nepřijatelná a striktně je odmítám,“ říká Roman Wieczorek, statutární ředitel Skanska a.s.

V roce 2011 byl proveden interní audit projektu R7 MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice v České republice. Šetření bylo zahájeno na podnět útvaru interního auditu, který upozorňoval na změnu podílu ve sdružení, která nebyla schválena vedením společnosti ve švédském Stockholmu (Senior Executive Team),což je v rozporu s interními pravidly společnosti Skanska. Přezkum ale neodhalil žádná fakta či důkazy o tom, že došlo k neetickému jednání.

Více informací o interním auditu společnosti Skanska:

  • Na podzim roku 2011 byl projekt R7 předmětem interního zkoumání. Bylo zjištěno, že došlo ke změně podílu ve sdružení, která nebyla schválena vedením společnosti ve švédském Stockholmu (Senior Executive Team). Došlo tak k porušení interních pravidel společnosti Skanska.
  • Interní audit byl pověřen, aby tento projekt přezkoumal. Práce vedl bývalý vedoucí interního auditu Skanska AB.
  • Na podzim roku 2011 se uskutečnilo několik setkání s cílem zjistit a pochopit, co se vlastně stalo.
  • Interní audit předal svou první zprávu dne 23. ledna 2012. Zdálo se, že došlo ke změně podílů ve sdružení bez dodržení interních pravidel a bez schválení Senior Executive Teamem.
  • Interní audit své závěry prezentoval Výboru pro audit dne 8. května 2012.

Další informace a materiály najdete zde »