Skanska v České Republice
c

DSC závod Třinec

Další informace

Administrativní část:    

zastavěná plocha:   804 m2        

obestavěný prostor: 3 738 m3

Výrobní část:                    

zastavěná plocha: 5 167 m2       

obestavěný prostor: 51 318 m3

Skladováčást:                  

zastavěná plocha: 4 341 m2       

obestavěný prostor: 42 300 m3

Nalezeno

loading