Skanska v České Republice
c

Rekonstrukce galerie Mánes

Zajímavosti

  • V prostoru tehdejší (a dnes obnovené) kavárny najdete okno, které bylo největší kompaktně prosklenou plochou své doby v Praze. V současné době již není možné skleněnou tabuli takového rozměru nikde na světě vyrobit.
  • Ve francouzské restauraci, situované v části budovy ležící na ostrově, byly obnoveny prosklené výkladce s markýzami a s výsuvnými spodními křídly, které propojují interiér restaurace s prostorem venkovní terasy. Rekonstrukcí prošel i kompletní střešní plášť nad stropem restaurace, kde bylo třeba pečlivě ochránit cenné stropní fresky od Emila Filly.
  • Protipovodňová opatření Mánesa byla bohužel odzkoušena v praxi. Během letních záplav v Praze byla zasažena i galerie na vltavském nábřeží. Na základě zjištěných škod byla původní opatření, navržená pro případ 25 leté vody, upravena na opatření proti vodě padesátileté.
  • Významný podíl energie pro vytápění a chlazení budovy poskytují tepelná čerpadla pracující s vodou z Vltavy.

 

Nalezeno

loading