Skanska v České Republice
c

Modernizace BČOV Pardubice

  • Modernizace BČOV Pardubice
  • Modernizace BČOV Pardubice
  • Modernizace BČOV Pardubice
  • Modernizace BČOV Pardubice

Předmětem projektu byla modernizace stávající ČOV v provozech mechanického předčištění, biologického čištění a kalového hospodářství.

Dokončeny a předány byly všechny stavební objekty a provozní soubory stavby včetně příslušného strojně technologického a elektrotechnologického vybavení.

 

Základní údaje:

Název stavby:                           Modernizace BČOV Pardubice

Investor:                                   Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:                                 Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02

                                               Metrostav a.s.

Začátek modernizace:               08/2011

Konec modernizace:                 11/2013, se zkušebním provozem do 13.12.2014

Cena díla:                                 409 mil. Kč vč. DPH

 

 

Zajímavé údaje:

  • bylo nutné vyčerpat a vyčistit nádrže o objemu cca 100 000m3,
  • šetrně demontovat 200t stávajícího technologického vybavení,
  • provést sanace stávajících železobetonových konstrukcí o ploše cca 16 000m2,
  • dodat a svařit cca 3 200 m nerezového potrubí od průměru DN 80 do průměru DN 1 000,
  • instalovat 800m3nových železobetonových konstrukcí a
  • kompletně opravit 7000m2plochých střech.

 

Nalezeno

loading