Skanska v České Republice
c

Skupinový projekt Kutnohorsko - Čáslavsko

  • ČOV Kutná Hora
  • ČOV Kutná Hora
  • ČOV Kutná Hora
  • ČOV Kutná Hora
  • ČOV Kutná Hora

Projekt zahrnoval intenzifikaci dvou velkých centrálních čistíren odpadních vod v Kutné Hoře a Čáslavi a dále dostavbu nové kanalizace ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava v celkové délce 14 km.

 

V rámci intenzifikace ČOV Kutná Hora byla zajištěna vyhovující účinnost biologického čištění a úprava kalového hospodářství. V Čáslavi došlo k rekonstrukci objektů hrubého předčištění, byla postavena jedna nová dosazovací nádrž a sdružený objekt kalového hospodářství.

Projekt Kutnohorsko - Čáslavsko byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí. Celková částka projektu je 522,693 mil. Kč (bez DPH).

 

Dodavatelem stavby bylo sdružení firem Skanska a.s., VCES a.s. a Metrostav a.s. Stavbu řídil Michal Beňák, projektový manažer závodu Čechy 02, divize Pozemní stavitelství.

 

Nalezeno

loading