Skanska v České Republice
c

Tyršův most v Přerově

  • Tyršův most v Přerově
  • Tyršův most v Přerově
  • Tyršův most v Přerově
  • Tyršův most v Přerově
  • Tyršův most v Přerově
  • Tyršův most v Přerově
  • cena ČKAIT

Nový Tyršův most byl vybudován na místě původního mostu zničeného za druhé světové války, který byl později nahrazen provizorní ocelovou lávkou. Most překonává řeku Bečvu severozápadně od bývalého historického jádra města a leží na trase původní středověké formanské cesty. Stavba je umístěna v ochranném pásmu Městské památkové zóny Přerov a byla navržena jako společenská část pěší cesty do středu města. Dominantu mostu tvoří socha zubra, která má původ v heraldice městského erbu.

Technické údaje:
 
Celková délka mostu: 74,2 m
Délka nosné konstrukce: 73 m
Délka přemostění: 70 m
Rozpětí polí:                           23,4 + 24,8 + 23,4 m
Šikmost: 85°
Volná šířka:                      11,6 m
Šířka mostu:                       12,5 m
Výška mostu nad terénem:  8,6 m
Stavební výška:           1,5 m
Zatížitelnost normální:        22 t
Zatížitelnost výhradní: 40 t

Při stavbě mostu bylo celkem spotřebováno 1 300 m3 betonů, 130 tun armovací výztuže a 870 m2 izolací.

Nalezeno

loading