Skanska v České Republice
c

Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem

  • železniční stanice Ústí nad Labem1
  • železniční stanice Ústí nad Labem2
  • železniční stanice Ústí nad Labem3
  • železniční most v žst. Ústí nad Labem
  • železniční stanice Ústí nad Labem4

Stavba Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem spočívala v modernizaci traťového úseku v km 514,559 až 520,613 a ukončila modernizaci I. tranzitního železničního koridoru Děčín – Praha –Česká Třebová – Brno – Břeclav, na severním rameni Praha – Děčín. Účelem této stavby, bylo zvýšení rychlostí, zkrácení jízdní doby vlakových spojů. Současně s tím i zvýšení bezpečnosti železničního provozu výstavbou nového zabezpečovacího zařízení i přípravu pro dálkové řízení provozu. Výstavbou těchto nových zařízení došlo i k významné úspoře pracovních sil a tím i nákladů na provoz.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková délka úseku:  6054 m

Zřízení koleje UIC 60:  11 063 m

Zřízení koleje S 49 (užitá):  7083 m

Zřízení výhybek UIC 60:  38 ks

Zřízení výhybek S 49:  29 ks

Rekonstrukce mostů:  16 ks (z toho nových: 10 ks)

Podchodů:  3 ks

Rekonstrukce propustků:  4 ks

Rekonstrukce zdí:  2392 m (z toho nových: 1434 m)

Protihlukové stěny:  1680 m

Nalezeno

loading