Skanska v České Republice
c

Průjezd železničním uzlem Choceň

  • železniční stanice Choceň-letecky1
  • železniční stanice Choceň-letecky2
  • železniční stanice Choceň1
  • železniční stanice Choceň2

Železniční stanice Choceň leží v km 271,3 elektrizované dvoukolejné trati Praha Česká Třebová, která je součástí I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav.

Hlavním účelem stavby bylo zvýšení rychlosti v hlavních a předjízdných kolejích, dosažení příslušné třídy zatížení a celkové zlepšení úrovně a bezpečnosti v oblasti železniční dopravy. V praxi to znamenalo změnu konfigurace kolejiště s rekonstrukcí železničního spodku a svršku, úpravu směrových poměrů v hlavních kolejích pro rychlost klasických souprav i jednotek s naklápěcí technikou až na 160 km/h, dosažení třídy zatížení D4 UIC, zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC v hlavních a předjízdných kolejích, výstavbu podchodu pro cestující, nových ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem, modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, úpravu trakčního vedení, silnoproudých, slaboproudých a ostatních vedení. Součástí byla rovněž rekonstrukce výpravní budovy. Celkem obsahovala 58 stavebních objektů a 26 provozních souborů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Název stavby: Průjezd železničním uzlem Choceň
Doba výstavby: 06/2003 - 05/2005
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o.; ČD a.s.
Zhotovitel: sdružení společností Skanska ŽS a.s. a SSŽ, a.s.
Projektant: SUDOP Praha, a.s.
Celková hodnota stavby: 987,6 mil. Kč (Financováno ze zdrojů SFDI)

Nalezeno

loading