Skanska v České Republice
c

I/37 Pardubice - MÚK Palackého, dostavba

  • MÚK Palackého
  • MÚK Palackého
  • MÚK Palackého
  • MÚK Palackého
  • Prodloužený a zrekonstruovaný Tubosider
  • Výstavba nového mostu

Projekt zahrnoval dostavbu mimoúrovňové křižovatky silnic I/36 a I/37 u mostu přes Labe na západním okraji města. Součástí stavby byly úpravy stávajících komunikací, mostů, odvodnění, vegetace a přeložky inženýrských sítí. V rámci stavby jsme jeden most zrekonstruovali, jeden nově postavili a jeden tubosider zrekonstruovali a prodloužili. Dostavbou nového jízdního pásu silnice I/37 v prostoru křižovatky došlo ke sjednocení profilu, a tím ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Nalezeno

loading