Skanska v České Republice
c

Rezidence Čertův vršek

Udržitelnost a zdraví na prvním místě

Projekt je připraven dle mezinárodní metodiky BREEAM, která hodnotí vliv projektu na životní prostředí a jeho celkovou udržitelnost. Disponuje tak celou škálou technologických řešení, která budoucím majitelům ušetří značnou část nákladů na energie a vodu.

Je zde instalovaná akumulační nádrž, do níž bude zachycována dešťová voda, která bude následně využívána k zalévání předzahrádek a sdílené zahrady. Projekt hospodaří s vodou i dalšími způsoby – ke splachování toalet je využíváno šedé vody, uživatelé tak nemusí ke splachování využívat cennou pitnou vodu, ale namísto toho recyklují vodu v domácnosti již dříve využitou a následně důkladně přečištěnou.

Čertův vršek si do budoucna ponese také vlastní prvenství. Jedná se o první projekt u nás a pravděpodobně i na světě, jehož základy a příčky jsou zčásti vyrobeny z Rebetongu. Tento 100% recyklovaný beton, vyvinutý týmem ERC-Tech a Skanska, využívá namísto přírodního kamene vhodně zpracovanou stavební suť. Rebetong dokáže využít i cihelnou drť, recyklát, který doposud ve stavebnictví nenašel plnohodnotné uplatnění. U Čertova vršku pokryl Rebetong spotřebu vice než 15% všech betonů, a díky tomu bylo uspořeno až 800 t kameniva.

Nalezeno

loading