Skanska v České Republice
c

Štvanická lávka v Praze

Popis konstrukce

Lávka je navržena jako segmentový trámový most s parapetními nosníky z UHPC. Délka mostu je 299,47 m, délka boční rampy je 83,95 m. Lávka sestává z osmi polí, maximální rozpětí pole je 55,4 m.

Lávka je založena hlubinně převážně na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Počítá se také se zakládání v řece Vltavě. Nosný systém v podélném směru mostu tvoří dvojice bočních parapetních nosníků působících jako spojitý nosník, které plynule přecházejí v boční rampu mostu a tvoří tak jednotný celek s absencí mezilehlých dilatačních spár. Krajní pole na holešovickém břehu je s ohledem na nutnost dodržení podmínky umístění konstrukce nad hladinou vody Q2002+1,0 m v případě povodně navrženo jako zdvižné. V místě teoretické polohy nulového ohybového momentu je do konstrukce vložen mechanický čepový kloub, který umožňuje otočení tohoto pole kolem horizontální osy. Zdvižné zařízení je umístěno v krabicové opěře na holešovickém břehu řeky. Podélné parapetní nosníky jsou vzájemně propojeny systémem příčných žeber ve dně konstrukce, které jsou doplněny o plošné deskové prvky v místech uložení konstrukce, které podélně ztužují konstrukci a přes které je konstrukce uložena na ložiska. V místě rozpletu parapetní nosníků (napojení odbočné rampy) je navrženo rozšíření parapetní části nosníků, aby tak lépe vzdorovali vodorovnému namáhání vyvozeném zakřivením předpínacích lan vedených uvnitř průřezu. V dolní podlahové části je navržena plná deska, která brání roztržení silně namáhané oblasti rozpletu vlivem výrazného zakřivení parapetních nosníků. Nosná konstrukce v hlavním směru je navržena v šířce 5,0 m, aby kapacitně vyhověla zvýšenému provozu chodců a cyklistů v tomto směru. Boční rampa je pak navržena v redukované šířce 4,0 m.

Nalezeno

loading