Skanska v České Republice
c

Port Karolína

Udržitelnost a zdraví na prvním místě

Všechny naše projekty připravujeme dle mezinárodní metodiky BREEAM, která hodnotí vliv projektu na životní prostředí a jeho celkovou udržitelnost. Port Karolína disponuje celou škálou technologických řešení, která jejím majitelům šetří značnou část nákladů na energie a vodu.

V prostranství mezi domy první a druhé etapy projektu jsou parkové úpravy s pěšími cestami, travnatými plochami, stromy, keři a kaskádovým vodním prvkem.

Veřejný prostor pracuje s řadou principů podporujících rostlinnou i živočišnou diverzitu městské krajiny – své místo tu našly plochy přírodních lučních rostlin, lokální dřeviny a rovněž prvky poskytující útočiště mnoha druhům hmyzu, plazů, obojživelníků či ptactva. V parteru tak návštěvník nalezne ptačí budky, hmyzí hotel či kamennou zídku pro drobné živočichy.

Prostor funkčně doplňují místa vyhrazená pro sdílená auta a stojany na kola, která podporují ekomobilitu. Kola jsou vítaným dopravním prostředkem i pro jízdy po cyklostezce, která vede v těsné blízkosti projektu. Jako další podporu ekomobility a cyklodopravy jsme hned vedle cyklostezky umístili servisní cyklostojan.

Nalezeno

loading